Gemeente Hoorn

Een groot aantal gemeenten heeft een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijkt u de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Hoorn.

Wethouder Onderwijs René Assendelft heeft de GKA-Agenda namens Gemeente Hoorn ondertekend.

> Bekijk de GKA-Agenda van Hoorn

De gemeente Hoorn zal in de regiegroep van GKA Hoorn deelnemen. Deze regiegroep zal inhoudelijka fstemmen met de regiegroep GKA Medemblik (die reeds activiteiten vanuit de GKA uitvoert in geheel West-Friesland). Waar mogelijk zullen beide regiegroepen gezamenlijk optrekken. De resultaten uit de drie opgenomen interventies zullen worden benut om het lokaal onderwijskansenbeleid verder door te ontwikkelen in samenwerking met het Samenwerkingsverband Passend onderwijs West-Friesland en de in Hoorn actieve schoolbesturen en kinderopvangorganisaties. De GKA zal een vast terugkerend agendapunt op de Lokale Educatieve Agenda (LEA) in Hoorn zijn.

Contact

Neem contact op met een van onze regiocoördinatoren voor meer informatie.