Gemeente Den Haag

Een groot aantal gemeenten heeft een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijk je de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Den Haag.

De gemeente Den Haag werkt aan kansengelijkheid door te investeren in kwalitatief goed onderwijs. Door in te zetten op beter en eigentijdser onderwijs, worden de onderwijskansen voor kinderen vergroot Dat doet de gemeente middels het project Haags Onderwijs Anders (HOA).

Den Haag zet actief in op de thema's:

  • Professionalisering
  • Non-cognitieve vaardigheden

Voormalig Wethouder Saskia Bruines (met in haar portefeuille o.a. Onderwijs) ondertekende namens de gemeente de GKA-Agenda. Momenteel is de Wethouder Onderwijs Hilbert Bredemeijer. 

> Bekijk de GKA-Agenda van Den Haag

Interventies Den Haag

De Transformatieve School

Via Platform Urban Education 070 leren docenten omgaan met straatgedrag van jongeren op school. Anderhalf jaar geleden startte Jeroen Bos, hoofd van onder andere het Rijswijks Lyceum, met deze interventie.

>  ‘Lees meer over de 'De Transformatieve School in Den Haag’

Huiswerkbegeleiding in de bieb

Het begint vaak al in de bovenbouw van het primair onderwijs, en vanaf de brugklas kunnen tieners er echt niet meer aan ontkomen: huiswerk. Soms hebben leerlingen extra ondersteuning nodig bij hun huiswerk. Bijvoorbeeld omdat ze de stof nog niet voldoende beheersen, zich in een moeilijke thuissituatie bevinden, ouders onvoldoende kunnen helpen of omdat het kind moeite heeft met leren. Huiswerkbegeleiding kan dan een goede oplossing zijn. Maar die ‘luxe’ is niet voor iedereen weggelegd. Truus van Noort, opgavemanager Gelijke Onderwijskansen van de gemeente Den Haag: “We willen gelijke kansen voor alle leerlingen. Daarom willen we huiswerkbegeleiding toegankelijker en laagdrempeliger maken. Vooral voor leerlingen van ouders die minder kapitaalkrachtig zijn.” 

> Lees meer over huiswerkbegeleiding in Den Haag

Contact

Neem contact op met een van de regiocoördinatoren voor meer informatie.