Gemeente Den Haag

Het is de verantwoordelijkheid van de hele stad dat ieder kind begint met een eerlijke kans op een mooie toekomst.

Een krachtige quote uit het collegeakkoord van de gemeente Den Haag. Het onderwijs speelt een belangrijke rol in deze eerlijke kans. Den Haag zet in op kwalitatief goed onderwijs, onder andere door: 

  • Extra onderwijs aan te bieden, zoals de vroeg- en voorschoolse educatie voor iedereen 
  • Meer sport- en cultuurlessen te organiseren 
  • Aandacht te hebben voor de gezondheid van kinderen, bijvoorbeeld met de Gezonde school 
  • Samenwerking met het bedrijfsleven zoeken, zodat het onderwijs beter aansluit op de arbeidsmarkt

Wethouder gelijke kansen

Saskia Bruines is wethouder in Den Haag en heeft onder meer onderwijs in haar portefeuille. 

De Transformatieve School

Het initiatief Platform Urban Education 070 werkt op een aantal Haagse basisscholen en middelbare scholen met de methode ‘De Transformatieve School’. Dit is een methode van onderwijswetenschapper Iliass El Hadioui. Doordat leraren en leerlingen elkaars cultuur en achtergrond beter leren begrijpen, keert de rust in de klas terug. 

Factsheet gemeente Den Haag

Het onderling delen van kennis is belangrijk binnen de netwerkaanpak van het programma Gelijke Kansen. De factsheet gemeente Den Haag helpt daarbij. Het document geeft inzicht in de stand van zaken van de kansengelijkheid in het onderwijs.

Contact

Neem contact op met regiocoördinator Ruben van Waardhuizen voor meer informatie.