Gemeente Maastricht

Een groot aantal gemeenten heeft een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijk je de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Maastricht.

De gemeente Maastricht stimuleert talenten van jongeren in de hele gemeente. Samenwerking is daarin het sleutelwoord. Met de provincie Limburg, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven zet de gemeente kansengelijkheid centraal.

Maastricht zet actief in op de thema's:

  • Extra onderwijs
  • Armoede en gezondheid

Voormalig Wethouder Bert Jongen (met in zijn portefeuille o.a. Onderwijs, Jeugdzorg en Sport en recreatie)) ondertekende namens de gemeente de GKA-Agenda. Momenteel is Johan Pas de huidige Wethouder Onderwijs van Gemeente Maastricht.

> Bekijk de GKA-Agenda van Maastricht

Addendum 2021-2024

De Gemeente Maastricht en het Ministerie van OCW hebben eind 2021 de samenwerking binnen de Gelijke Kansen Alliantie verlengd voor de periode van 2021-2024. In een ondertekend addendum zijn aanvullende interventies en afspraken over de voortzetting en uitbreiding van de samenwerking opgenomen. Zo heeft Gemeente Maastricht de interventies 'Dagarrangementen' en 'Taal-leesontwikkeling' toegevoegd. Bij het dagarrangement wordt de taalontwikkeling van kinderen van de deelnemende scholen ontwikkeld. Daarnaast wordt ook de taalomgeving in de gezinnen verrijkt.

Interventie Maastricht

Basisschool van de Toekomst

Zuid-Limburg is een regio met stevige, sociaalmaatschappelijke achterstanden. De regio kent (samen met Oost-Groningen) de laagste arbeidsparticipatie van Nederland, heeft relatief meer jongeren die gebruikmaken van jeugdhulp, is vergelijkbaar met de G4-steden als het gaat om kinderen die opgroeien in armoede en kent relatief meer mensen die laaggeletterd opgroeien. Deze achterstanden gaan van generatie op generatie over. Zuid-Limburg wil die trend doorbreken. Daarom startte onderwijsstichting MOVARE in 2015 een pilot: de Gezonde basisschool van de toekomst. Thomas Gelissen, programmamanager Programmabureau Trendbreuk Zuid-Limburgse gemeenten: “Zuid-Limburg is een broedplaats van nieuwe creatieve oplossingen om achterstanden in te lopen. De Basisschool van de toekomst is er één van.” 

> Lees meer over de Basisschool van de Toekomst in Maastricht

Contact

Neem contact op met een van de regiocoördinatoren voor meer informatie.