Gemeente Súdwest-Fryslân

Een groot aantal gemeenten heeft een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijk je de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Súdwest-Frsylan.

De gemeente Súdwest-Fryslân zet zich in voor ieder kind, ongeacht zijn of haar afkomst of de inkomenssituatie van de ouders. Kinderen en jongeren moeten zoveel mogelijk dezelfde kansen hebben tot talentontplooiing en succes in het onderwijs, en daarna.

Súdwest-Fryslân zet actief in op het thema:

  • Extra onderwijs

Wethouder Mirjam Bakker (met in haar portefeuille o.a. Onderwijs, Cultuur en Kunst en Arbeidsparticipatie) ondertekende namens de gemeente de GKA-Agenda. Momenteel is Petra van den Akker de huidige Wethouder Onderwijs van Gemeente Súdwest-Fryslân.

> Bekijk de GKA-Agenda van Súdwest-Fryslân

Addendum 2021-2024

De Gemeente Súdwest-Fryslân en het Ministerie van OCW hebben eind 2021 de samenwerking binnen de Gelijke Kansen Alliantie verlengd voor de periode van 2021-2024. In een ondertekend addendum zijn aanvullende interventies en afspraken over de voortzetting en uitbreiding van de samenwerking opgenomen. Zo heeft Gemeente Súdwest-Fryslân de interventie 'Weekendschool Súdwest-Fryslân toegevoegd waarbij wordt ingezet om de continuering en uitbreiding van het bestaande initiatief.

Interventie Súdwest-Fryslân

De Weekendschool

“Een goede stratenmaker is net zo belangrijk als een goede rechter. Kinderen moeten vooral weten wat er allemaal mogelijk is”, zegt coördinator van de Weekendschool Súdwest-Fryslân Koos Pot. “We gaan bijvoorbeeld op bezoek bij de rechtbank en het ziekenhuis. Daar vertellen medewerkers met een twinkeling in hun ogen over hun beroep, of dat nu secretaresse, advocaat of kinderarts is.”

Lees meer over De Weekendschool 

Factsheet gemeente Súdwest-Fryslân

Het onderling delen van kennis is belangrijk binnen de netwerkaanpak van het programma Gelijke Kansen. De factsheet gemeente Súdwest-Fryslân helpt daarbij. De cijfers uit het document geven richting aan de ambities, afspraken en interventies die een gemeente formuleert in de GKA-Agenda.

Contact

Neem contact op met een van de regiocoördinatoren voor meer informatie.