Gemeente Súdwest-Fryslân

In de gemeente Súdwest-Frsylan wordt uitgegaan van de kracht van haar inwoners, zowel jong als oud. De talenten van ieder kind moeten worden ontdekt. Ook als daar thuis weinig aandacht voor is, bijvoorbeeld omdat ouders druk zijn met zorgen voor genoeg inkomen. Dankzij verschillende initiatieven ontdekken kinderen wat ze willen én kunnen worden. 

Wethouder gelijke kansen

Stella van Gent is wethouder in Súdwest-Fryslân en heeft onder meer onderwijs, cultuur en arbeidsparticipatie in haar portefeuille. 

Weekendschool

De Weekendschool in Súdwest-Fryslân helpt jongeren hun talenten te ontdekken. Leerlingen uit groep 7 en 8 maken kennis met verschillende beroepen. Zo kunnen ze een goede keuze voor de toekomst maken.  

Factsheet gemeente Súdwest-Fryslân

Het onderling delen van kennis is belangrijk binnen de netwerkaanpak van het programma Gelijke Kansen. De factsheet gemeente Súdwest-Fryslân helpt daarbij. Het document geeft inzicht in de stand van zaken van de kansengelijkheid in het onderwijs.

Contact

Neem contact op met regiocoördinator Jacqueline Klein voor meer informatie. 

Hoort bij