Gemeente Weert

Een groot aantal gemeenten heeft een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijk je de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Weert.

De gemeente Weert heeft een actief onderwijsachterstanden- en jeugdbeleid om kansengelijkheid voor alle kinderen en jongeren in de gemeente te bevorderen. Het uitgangspunt is een inclusieve samenleving en gelijke kansen voor iedereen. Zowel voor kansarme als kansrijke inwoners.

Weert zet actief in op de thema’s:

  • Extra onderwijs
  • Soepele overgangen

Wethouder Henk van der Loo (met in zijn portefeuille Onderwijs) ondertekende namens de gemeente de GKA-Agenda. Momenteel is Lizbeth Steinbach de huidige Wethouder Onderwijs.

> Bekijk de GKA-Agenda van Weert

Addendum 2021-2024

De Gemeente Weert en het Ministerie van OCW hebben eind 2021 de samenwerking binnen de Gelijke Kansen Alliantie verlengd voor de periode van 2021-2024. In een ondertekend addendum zijn aanvullende interventies en afspraken over de voortzetting en uitbreiding van de samenwerking opgenomen. Zo heeft Gemeente Weert toegevoegd dat er meer wordt ingezet op de nazorg van leerlingen aan het ISK, er meer individuele begeleiding is, probleemgedrag wordt aangepakt en voorkomen, een onderwijsassistent wordt ingezet, een sociaal emotionele aanpak komt en er schoolzwemmen komt voor ISK Het Kwadrant.

Interventie Weert

Weert werkt aan gelijke kansen. De gemeente zet al in op extra ondersteuning voor peuters en het bieden van naschoolse activiteiten voor basisschoolleerlingen. Aanvullend wordt ingezet op het verminderen van kansenongelijkheid voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Riek Klaessen, beleidsadviseur onderwijsachterstanden en preventief jeugdbeleid: “Daar is ook nog winst te behalen.”

> Lees meer over de interventie in Weert

Contact

Neem contact op met een van de regiocoördinatoren voor meer informatie.