Gemeente Weert

Dertig gemeenten hebben een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijk je de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Weert.

De gemeente Weert heeft een actief onderwijsachterstanden- en jeugdbeleid om kansengelijkheid voor alle kinderen en jongeren in de gemeente te bevorderen. Het uitgangspunt is een inclusieve samenleving en gelijke kansen voor iedereen. Zowel voor kansarme als kansrijke inwoners.

Weert zet actief in op de thema’s:

  • Extra onderwijs
  • Soepele overgangen

Wethouder Geert Gabriëls (met in zijn portefeuille Onderwijs) ondertekende namens de gemeente de GKA-Agenda.

> Bekijk de GKA-Agenda van Weert

Interventie Weert

Weert werkt aan gelijke kansen. De gemeente zet al in op extra ondersteuning voor peuters en het bieden van naschoolse activiteiten voor basisschoolleerlingen. Aanvullend wordt ingezet op het verminderen van kansenongelijkheid voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Riek Klaessen, beleidsadviseur onderwijsachterstanden en preventief jeugdbeleid: “Daar is ook nog winst te behalen.”

> Lees meer over de interventie in Weert

Contact

Neem contact op met regiocoördinator Marlou Jenneskens voor meer informatie:
E-mail: m.t.p.jenneskens@minocw.nl
Telefoon: 06 31 74 91 99