Gemeente Arnhem

De gemeente Arnhem ziet het belang in van goed onderwijs als het gaat om gelijke kansen. Door passend onderwijs te organiseren op alle niveaus, wil de gemeente schooluitval voorkomen. Vooral jongeren onder de 27 jaar zonder diploma of baan moeten weer aan de slag. Door samen te werken met lokale ondernemers worden deze jongeren aangespoord om een studie te starten of om op zoek te gaan naar een baan. 

Wethouder gelijke kansen

Hans de Vroome is wethouder in Arnhem en heeft onder meer onderwijs, jeugd en jeugdzorg in zijn portefeuille. 

Academy for Community and Talent

Op de Academy for Community and Talent in Arnhem wordt het talent van jongeren optimaal benut. Leerlingen van zowel de basisschool, middelbare school, het mbo als het hbo volgen hier verschillende lesprogramma’s. Zo blijven ze uitgedaagd om hun diploma te halen.  

Factsheet gemeente Arnhem

Het onderling delen van kennis is belangrijk binnen de netwerkaanpak van het programma Gelijke Kansen. De factsheet gemeente Arnhem helpt daarbij. Het document geeft inzicht in de stand van zaken van de kansengelijkheid in het onderwijs.

Contact

Neem contact op met regiocoördinator Peter van Moort voor meer informatie. 

Hoort bij