Gemeente Nijmegen

De gemeente Nijmegen blijft inzetten op vroeg- en voorschoolse educatie. Jonge kinderen worden hiermee voorbereid op de basisschool. Wanneer kinderen een achterstand hebben, bijvoorbeeld een taalachterstand, wordt hier aan gewerkt. Zo krijgen deze kinderen een eerlijke start in groep 1. 

Wethouder gelijke kansen

Grete Visser is wethouder in Nijmegen en heeft onder meer onderwijs in haar portefeuille. 

Arbeidsmarkt

Naast de focus op VVE wil de gemeente de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt verder verbeteren. 

VVE-plus

In Nijmegen wordt de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in de regio verbeterd dankzij VVE-plus. Het initiatief is nu gestart op twee locaties. Het doel is om in de toekomst op alle VVE-locaties in Nijmegen met dit initiatief te werken.  

Factsheet gemeente Nijmegen

Het onderling delen van kennis is belangrijk binnen de netwerkaanpak van het programma Gelijke Kansen. De factsheet gemeente Nijmegen helpt daarbij. Het document geeft inzicht in de stand van zaken van de kansengelijkheid in het onderwijs.

Contact

Neem contact op met regiocoördinator Peter van Moort voor meer informatie.