Gemeente Nijmegen

Dertig gemeenten hebben een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijk je de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Nijmegen.

"Ieder kind verdient een goede jeugd", aldus gemeente Nijmegen. De gemeente zet zich daarvoor in door een aanpak te organiseren die zo dicht mogelijk in de dagelijkse leefomgeving van het kind of de jongere plaatsvindt.

Nijmegen zet actief in op de thema's:

  • Taalbevordering
  • Extra onderwijs
  • Loopbaanleren

Wethouder Grete Visser (met in haar portefeuille o.a. Onderwijs) ondertekende namens de gemeente de GKA-Agenda.

> Bekijk de GKA-Agenda van Nijmegen

Interventie Nijmegen

VVE-plus

Nijmegen wil de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) verbeteren. Speciaal hiervoor is VVE-plus bedacht. Voor peuters en kleuters met een onderwijsachterstand is hier extra aandacht in bijvoorbeeld rekenen, taal en sociale vaardigheden. Hierdoor is de achterstand bij de overgang naar groep 3 zo klein mogelijk.

Lees meer over VVE-plus

Factsheet gemeente Nijmegen

Het onderling delen van kennis is belangrijk binnen de netwerkaanpak van het programma Gelijke Kansen. De factsheet gemeente Nijmegen helpt daarbij. De cijfers uit het document geven richting aan de ambities, afspraken en interventies die een gemeente formuleert in de GKA-Agenda.

Contact

Neem contact op met regiocoördinator Marlou Jenneskens voor meer informatie:
E-mail: m.t.p.jenneskens@minocw.nl
Telefoon: 06 31 74 91 99