Gemeente Terneuzen

Een groot aantal gemeenten heeft een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijkt u de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Terneuzen.

> Bekijk de GKA-agenda van Gemeente Terneuzen.

Wethouder Onderwijs Sonja Suij heeft de GKA-Agenda namens gemeente Terneuzen ondertekend.

Via verschillende wegen zet de gemeente Terneuzen zich in voor de optimale kansen van kinderen.

In 2017 constateerde de Taskforce Voortgezet Onderwijs, dat het zonder financiële bijdrage vanuit de overheden op dat moment niet mogelijk was om in Zeeuws-Vlaanderen
een aanbod van voortgezet onderwijs te behouden, dat voldeed aan de volgende eisen/ambities:

  • Het onderwijs moet zoveel mogelijk thuisnabij georganiseerd worden;
  • Het thuisnabije aanbod moet zo breed mogelijk zijn; van vmbo tot en met gymnasium;
  • Het onderwijs moet kwalitatief hoogwaardig en aantrekkelijk zijn;
  • -Het onderwijs moet duurzaam betaalbaar zijn, ook na 2029 in het dieptepunt van de krimp.

Op dit moment leveren de Zeeuws-Vlaamse overheden, provincie Zeeland en het rijk een financiële bijdrage aan de transitie van het Voortgezet Onderwijs in de regio. Daarnaast leveren we een bijdrage aan het Centrum voor Top Techniek en het Zorghuis van de Toekomst. 

Samen met onderwijs en de kinderopvang maken we ons hard voor een betaalbaar en kwalitatief hoogwaardig aanbod van kinderopvang voor alle kinderen. Dankzij een bijdrage uit de regiodeal Zeeuws-Vlaanderen kunnen we de startgroepen binnen de kinderopvang een aantal jaren behouden.   

Terneuzen voerteen actief onderwijskansenbeleid en het gemeentelijk onderwijsbeleid maakt integraal onderdeel uit van het beleidsplan sociaal domein 2022 – 2025 van de gemeente.

Contact

Neem contact op met een van onze regiocoördinatoren voor meer informatie.