Gemeente Tilburg

Een groot aantal gemeenten heeft een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijk je de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Tilburg.

Wethouder gelijke kansen

Als kind of jongere zelf leren ontdekken wat je leuk vindt en waar je goed in bent, en dat vervolgens tot volle bloei brengen vanuit het onderwijs. Dit is de gezamenlijke opdracht waar kinderopvangorganisaties, onderwijs (van kinderopvang tot en met Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO)) en gemeente al een aantal jaar aan werken. En dat blijven we doen.

Tilburg zet actief in op de thema's:

  • Soepele overgangen
  • Mentoring en coaching

> Bekijk de GKA-Agenda van Tilburg

'We moeten buiten de schoolmuren nadenken als we het over gelijke kansen hebben'

Marcelle Hendrickx (met in haar portefeuille o.a. (Onderwijs, Jeugd en Cultuur) ondertekende namens de gemeente de GKA-Agenda. Bekijk hieronder wat zij vertelt over gelijke kansen. De huidige Wethouder Onderwijs is Esmah Lahlah.

Wethouder Marcelle Hendrickx over kansengelijkheid in Tilburg

"Overal leren onze kinderen en kunnen onze kinderen leren. En op alle plekken in de stad. Of het nou sportverenigingen zijn musea, een bibliotheek, de wijkcentra. Dat betekent dat we buiten de schoolmuren moeten nadenken als we het over gelijke kansen hebben. Dat is niet altijd vanzelfsprekend. Niet alle kinderen hebben ouders die hen daarmee naartoe nemen. Dus moeten wij zorgen dat wij dat organiseren in de stad. Als je heel veel wilt, en dat willen we natuurlijk met gelijke kansen. Hoe doe je dat dan? Hoe leer je nou met elkaar? Wij weten dat die overgangsperiode van het PO, dus primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs heel kwetsbaar is. Juist voor kinderen die een extra steuntje nodig hebben zijn die eerste twee jaar op de middelbare school gewoon hartstikke belangrijk. Door middel van maatjes, en voor de kinderen vaak rolmodellen zorgen we ervoor dat ze steviger door die eerste twee jaren kunnen. Met de Taskforce tegen Kindermishandeling proberen we in onze regio we zijn begonnen in de stad Tilburg, maar uiteindelijk de regio Hart van Brabant het opgroeiklimaat voor kinderen veel veiliger te krijgen. Ook dat gaat uiteindelijk over gelijke kansen. Want als je opgroeit in een onveilig klimaat dan heb je sowieso geen gelijke kansen."

Interventies Tilburg

Transformatieve school

Net als een aantal scholen in Amsterdam en Den Haag wordt ook in Tilburg gewerkt met de theorie van de ‘Transformatieve school’ van onderwijswetenschapper Iliass El Hadioui. Tilburg past de methode toe met het initiatief

Lees meer over het initiatief T-Primair

Mattie-project

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is voor ieder kind spannend. “Helaas weten we dat niet ieder kind ‘goed landt’”, zegt Gaby Rog, coördinator R-Newt kids. “Soms voelt een kind zich niet prettig, valt het uit of zakt het naar een lager schoolniveau. Welke kinderen dit risico lopen, is niet altijd te zeggen. Daarom willen wij alle kinderen ondersteuning bieden bij de overgang. En wij niet alleen, maar ook de werkgroep po-vo vanuit T-primair en Portfolio.” Daarom start de gemeente Tilburg in samenwerking met ContourdeTwern een pilot van het Mattie-project.

> Lees meer over het Mattie-project

Contact

Neem contact op met een van de regiocoördinatoren voor meer informatie.