Gemeente Tilburg

Dertig gemeenten hebben een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijk je de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Tilburg.

Wethouder gelijke kansen

Als kind of jongere zelf leren ontdekken wat je leuk vindt en waar je goed in bent, en dat vervolgens tot volle bloei brengen vanuit het onderwijs. Dit is de gezamenlijke opdracht waar kinderopvangorganisaties, onderwijs (van kinderopvang tot en met Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO)) en gemeente al een aantal jaar aan werken. En dat blijven we doen.

Tilburg zet actief in op de thema's:

  • Soepele overgangen
  • Mentoring en coaching

Marcelle Hendrickx (met in haar portefeuille o.a. (Onderwijs, Jeugd en Cultuur) ondertekende namens de gemeente de GKA-Agenda.

> Bekijk de GKA-Agenda van Tilburg

Interventies Tilburg

Transformatieve school

Net als een aantal scholen in Amsterdam en Den Haag wordt ook in Tilburg gewerkt met de theorie van de ‘Transformatieve school’ van onderwijswetenschapper Iliass El Hadioui. Tilburg past de methode toe met het initiatief

Lees meer over het initiatief T-Primair

Mattie-project

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is voor ieder kind spannend. “Helaas weten we dat niet ieder kind ‘goed landt’”, zegt Gaby Rog, coördinator R-Newt kids. “Soms voelt een kind zich niet prettig, valt het uit of zakt het naar een lager schoolniveau. Welke kinderen dit risico lopen, is niet altijd te zeggen. Daarom willen wij alle kinderen ondersteuning bieden bij de overgang. En wij niet alleen, maar ook de werkgroep po-vo vanuit T-primair en Portfolio.” Daarom start de gemeente Tilburg in samenwerking met ContourdeTwern een pilot van het Mattie-project.

> Lees meer over het Mattie-project

Factsheet gemeente Tilburg

Het onderling delen van kennis is belangrijk binnen de netwerkaanpak van het programma Gelijke Kansen. De factsheet gemeente Tilburg helpt daarbij. Het document geeft inzicht in de stand van zaken van de kansengelijkheid in het onderwijs.

Contact

Neem contact op met regiocoördinator Peter van Moort voor meer informatie.