Gemeente Achtkarspelen

Dertig gemeenten hebben een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijk je de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Achtkarspelen.

De gemeente Achtkarspelen wil de talenten van ieder kind tot bloei te laten komen. De gemeente ziet het als een maatschappeljke opgave om de kansen voor jongeren in de gemeente te vergroten.

Achtkarspelen zet actief in op de thema’s:

  • Ouderbetrokkenheid
  • Taalbevordering

Wethouder Jouke Spoelstra (met in zijn portefeuille o.a. Jeugd, Jeugdhulp en Onderwijs) ondertekende namens de gemeente de GKA-Agenda.

> Bekijk de GKA-Agenda van Achtkarspelen

Interventie Achtkarspelen

Horizonverbreding

Talent volledig benutten en kinderen van jongs af aan een goede start geven: dát is het doel van wethouder Jouke Spoelstra van de gemeente Achtkarspelen. Samen met drie onderwijspartners formuleerde hij drie concrete ambities om dit mogelijk te maken. "Een Top VVE, taalontwikkeling met daarin bewust een plek voor het tweetalig opgroeien met de Friese taal, en talentontwikkeling. Daar gaan we komende jaren aan werken”, aldus Spoelstra.

> Lees meer over horizonverbreding in Achtkarspelen

Factsheet gemeente Achtkarspelen

Het onderling delen van kennis is belangrijk binnen de netwerkaanpak van de Gelijke Kansen Alliantie. De factsheet gemeente Achtkarspelen helpt daarbij. De cijfers uit het document geven richting aan de ambities, afspraken en interventies die een gemeente formuleert in de GKA-Agenda.

Contact

Neem contact op met regiocoördinator Johanna Sellis voor meer informatie:

E-mail: j.sellis@minocw.nl
Telefoon: 06 46 84 93 13