Gemeente Achtkarspelen

De gemeente Achtkarspelen werkt aan gelijke kansen door bedrijven en scholen meer aan elkaar te koppelen. Door in de praktijk mee te kijken, ontdekken leerlingen wat ze kunnen worden en naar welke banen vraag is. Zo kunnen ze tijdens hun schoolperiode al keuzes maken in de richting van hun droombaan.  

Wethouder Gelijke Kansen

Jouke Spoelstra is wethouder in Achtkarspelen en heeft onder meer onderwijs en sport in zijn portefeuille. 

Gelijke start

Om de onderwijsachterstanden van leerlingen tegen te gaan, wordt de vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) in de gemeente aangemoedigd. Zo krijgt ieder kind dezelfde kans op een goede start op de basisschool. Op dit moment wordt in negen dorpen VVE gegeven. 

VVE-thuis

VVE-thuis is een initiatief waarbij kinderen tussen de 3 tot 6 jaar thuis extra les krijgen. Ouders worden daarin meer betrokken. Zij leren hoe ze hun kind kunnen aanmoedigen en helpen bij hun ontwikkeling.  

Bouwen aan Ambitie

Om leerlingen hun plek op de arbeidsmarkt te laten vinden, is het belangrijk dat zij hun talenten ontdekken.  

Om deze zoektocht aan te moedigen, doen binnen de  gemeente Achtkarspelen twee basisscholen mee aan Bouwen aan Ambitiescholen

Hier werken 80 leerlingen aan hun ambities en talenten. Zo krijgt ieder kind vanaf de start een gelijke kans op een juiste plek in het bedrijfsleven én in de maatschappij. 

Factsheet gemeente Achtkarspelen

Het onderling delen van kennis is belangrijk binnen de netwerkaanpak van het programma Gelijke Kansen. De factsheet gemeente Achtkarspelen helpt daarbij. Het document geeft inzicht in de stand van zaken van de kansengelijkheid in het onderwijs.

Contact

Neem contact op met regiocoördinator Jacqueline Klein voor meer informatie.