Gemeente Achtkarspelen

Een groot aantal gemeenten heeft een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijk je de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Achtkarspelen.

De gemeente Achtkarspelen wil de talenten van ieder kind tot bloei te laten komen. De gemeente ziet het als een maatschappeljke opgave om de kansen voor jongeren in de gemeente te vergroten.

Achtkarspelen zet actief in op de thema’s:

  • Ouderbetrokkenheid
  • Taalbevordering

Oud-Wethouder Jouke Spoelstra (met in zijn portefeuille o.a. Jeugd, Jeugdhulp en Onderwijs) ondertekende namens de gemeente de GKA-Agenda. Momenteel is Sierd Vegelin de nieuwe wethouder van Gemeente Achtkarspelen.

> Bekijk de GKA-Agenda van Achtkarspelen

Interventie Achtkarspelen

Horizonverbreding

Talent volledig benutten en kinderen van jongs af aan een goede start geven: dát is het doel van wethouder Jouke Spoelstra van de gemeente Achtkarspelen. Samen met drie onderwijspartners formuleerde hij drie concrete ambities om dit mogelijk te maken. "Een Top VVE, taalontwikkeling met daarin bewust een plek voor het tweetalig opgroeien met de Friese taal, en talentontwikkeling. Daar gaan we komende jaren aan werken”, aldus Spoelstra.

> Lees meer over horizonverbreding in Achtkarspelen

Contact

Neem contact op met een van onze regiocoördinatoren voor meer informatie.