Gemeente Almere

Een groot aantal gemeenten hebben een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijkt u de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Almere.

De gemeente Almere en de Gelijke Kansen Alliantie zien mogelijkheden om elkaar te versterken in het streven naar talentontwikkeling van alle kinderen. Een substantiële groep Almeerse kinderen groeit op in een omgeving waarin talentontwikkeling niet vanzelfsprekend is, doordat deze kinderen opgroeien in armoede, ouders laag zijn opgeleid of er sociale problematiek in een gezin speelt. Zo weten we dat één op de zes Almeerse kinderen opgroeit in armoede en één op de vijf Almeerse kinderen behoort tot de hoogste risicogroep voor onderwijsachterstanden. 

Inzetten op preventieve basisinfrastructuur

Met deze agenda zet de gemeente Almere in op een sterke, preventieve basisinfrastructuur in en rondom school. Kinderen die opgroeien in een thuisomgeving waarin zij niet vanzelfsprekend alle kansen krijgen, komen hier vanuit de schoolomgeving wel mee in aanraking. De verbinding tussen school, ouders en omgeving maakt onderdeel uit van de basisinfrastructuur. 

Bekijk de GKA-Agenda van Almere

Wethouder Roelie Bosch

Interview met wethouders De Jonge en Bosch

Op de vraag waarom de gemeente Almere is aangesloten bij de Gelijke Kansen Alliantie (GKA) kunnen wethouders Roelie Bosch en Froukje de Jonge kort zijn. Bosch: “Omdat we een grote uitdaging hebben in Almere. Gelijke kansen is een thema voor onze jeugd, een thema dat je als gemeente op kunt lossen, maar daar heb je alle steun voor nodig. Je vraagt namelijk om actie vanuit een netwerk. De GKA helpt ons om steun te krijgen van buitenaf, vanuit zowel een lokaal netwerk als een landelijk netwerk.

Lees verder

Wethouders vertellen over gelijke kansen in Almere

In onderstaande video vertellen wethouders Froukje de Jonge en Roelie Bosch over hoe de gemeente gelijke kansen bevordert met de interventie Als ik later groot ben en het project Scan your talent als effectieve voorbeelden. 

Gelijke kansen in gemeente Almere

Interventie Almere

Als ik later groot ben

Gemeente Almere wil dat alle Almeerse kinderen en jongeren gelijke kansen krijgen. Bij de brievenbussen van de interventie ‘Als ik later groot ben’ kunnen daarom alle kinderen en jongeren uit Almere, rijk en arm, laagdrempelig een droom of vraag insturen. Naar aanleiding hiervan nodigen de coördinatoren van de interventie het kind samen met de ouder uit voor een (online) gesprek. In dit gesprek wordt breed in kaart gebracht wat de dromen, vragen en behoeften zijn van het kind en het gezin.

> Lees verder

Kansrijk in het VO: de verlengde schooldag en ouderbetrokkenheid in het VO

De doelstelling van dit project is het verkennen, vormgeven en uitvoeren van een breed programma met als doel het vergroten van de kansen van kinderen op cognitief, sociaal, emotioneel, cultureel en normatief gebied en daarmee de negatieve effecten van het opgroeien in armoede verkleinen. Het project richt zich in eerste instantie op vier Almeerse vmbo-scholen.

Lees verder

Online regionale bijeenkomst 'omgaan met armoede'

Op woensdag 24 maart organiseerde Gemeente Almere met support van de Gelijke Kansen Alliantie een online regionale bijeenkomst om kennis uit te wisselen over het thema ‘omgaan met armoede op het voortgezet onderwijs. Naar aanleiding van de gelijknamige handreiking ‘omgaan met armoede’ werden er nieuwe kennis en ideeën opgedaan over het thema en ervaringen gedeeld. De online bijeenkomst werd opgedeeld in verschillende ‘break out rooms’, waar per kamer de bevindingen werden gedeeld. 

> Lees de uitkomsten van de bijeenkomst

Contact

Neem contact op met regiocoördinator Yaşar Sazak voor meer informatie.