Gemeente Leidschendam-Voorburg

Een groot aantal gemeenten hebben een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijkt u de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Leidschendam-Voorburg.

> Bekijk de GKA-Agenda van Leidschendam-Voorburg

Op basis van de ambities uit de LEA vinden diverse activiteiten plaats die moeten bijdragen aan het vergroten van kansengelijkheid. Zo wordt ingezet op het verbeteren en vergroten van de toeleiding van peuters naar voorschoolse educatie. In wijken waar scholen staan met relatief hoge onderwijsscores wordt een educatief naschools aanbod gerealiseerd voor alle kinderen uit de wijk, ongeacht de school waar zij staan ingeschreven. Dit ter bevordering van integratie en talentontwikkeling bij kinderen. Het aanbod komt tot stand ins amenwerking tussen betrokken scholen, kinderopvangorganisaties, welzijn en de bibliotheek. 

Contact

Neem contact op met een van onze regiocoördinatoren voor meer informatie.