Gemeente Schiedam

De gemeente Schiedam zet zich in voor inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief goed onderwijs voor iedereen. Er worden nieuwe onderwijsvormen getest, en het aanpakken en voorkomen van laaggeletterdheid is een belangrijk punt. 

Wethouder gelijke kansen

Patricia van Aaken is wethouder in Schiedam en heeft onder meer onderwijs en jeugd in haar portefeuille. 

Armoedebeleid

Bij de aanpak van armoede in Schiedam, worden kinderen niet vergeten. In gezinnen met een laag inkomen, zorgt de gemeente ervoor dat de kinderen niet minder kansen krijgen. Voorzieningen, zoals extra huiswerkbegeleiding of sportlessen, moeten ook voor deze groep beschikbaar zijn. 

Brede School Academie

Het initiatief de Brede School Academie vindt plaats in Schiedam. Hier worden leerlingen van groep 6, 7 en 8 die naar de havo of het vwo kunnen, maar soms nog moeite hebben met bijvoorbeeld taal, ondersteund.  

Factsheet gemeente Schiedam

Het onderling delen van kennis is belangrijk binnen de netwerkaanpak van het programma Gelijke Kansen. De factsheet gemeente Schiedam helpt daarbij. Het document geeft inzicht in de stand van zaken van de kansengelijkheid in het onderwijs.

Contact

Neem contact op met regiocoördinator Jacqueline Klein voor meer informatie.