Gemeente Schiedam

Dertig gemeenten hebben een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijk je de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Schiedam

De gemeente Schiedam wil experimenteren met vernieuwende vormen van onderwijs. Samen met de schoolbesturen uit de gemeente wordt een strategische onderwijsagenda opgesteld, waar kansengelijkheid een onderdeel van wordt.

Schiedam zet actief in op het thema:

  • Extra onderwijs

Wethouder Patricia van Aaken (met in haar portefeuille o.a. Jeugd en Onderwijs) ondertekende namens de gemeente de GKA-Agenda.

> Bekijk de GKA-Agenda van Schiedam

Interventie Schiedam

Brede School Academie

Schiedam is tweede van Nederland als het gaat om het percentage kinderen met achterstanden. Kinderen lopen die achterstanden vroeg op, vaak al voordat ze naar de basisschool gaan. Ze worden geboren in een wijk met financiële problematiek, hoog zorggebruik, veel laag opgeleiden en in specifieke wijken -vanwege de relatief goedkopere woningen- veel arbeidsmigranten. Laurens Steerneman, programmamanager Sociaal Domein: “Vooral taalachterstanden zijn behoorlijk hardnekkig. We willen zoveel mogelijk achterstanden wegwerken op de basisschool, zodat kinderen met een hoger niveau door kunnen stromen naar het voortgezet onderwijs. Daarom startten we een Brede School Academie (BSA).”

Lees meer over de Brede School Academie  

Factsheet gemeente Schiedam

Het onderling delen van kennis is belangrijk binnen de netwerkaanpak van het programma Gelijke Kansen. De factsheet gemeente Schiedam helpt daarbij. De cijfers uit het document geven richting aan de ambities, afspraken en interventies die een gemeente formuleert in de GKA-Agenda.

Contact

Neem contact op met regiocoördinator Yasar Sazak voor meer informatie:

E-mail: y.sazak@minocw.nl
Telefoon: 06 46 84 92 56