Gemeente 's-Hertogenbosch

Dertig gemeenten hebben een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijk je de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente 's-Hertogenbosch

Voor de gemeente 's-Hertogenbosch beschouwt goed onderwijs als een van de basisprincipes is  om zo goed mogelijk deel te nemen aan de maatschappij. Jongeren moeten leren hoe ze hun talenten optimaal kunnen gebruiken. Want door talentontwikkeling te stimuleren, vinden jongeren een betere aansluiting op de behoeften van de arbeidsmarkt.

's-Hertogenbosch zet actief in op de thema’s:

  • Soepele overgangen
  • Loopbaanleren            

> Bekijk de GKA-Agenda van 's Hertogenbosch

'Hoe zorgen we ervoor dat je de ruimte krijgt om te ontdekken en te ontwikkelen?'

Wethouder Ufuk Kâhya (met in zijn portefeuille Talentontwikkeling) ondertekende namens de gemeente de GKA-Agenda. Hieronder vertelt hij over gelijke kansen.

Wethouder Ufuk Kâhya (gemeente 's Hertogenbosch) over gelijke kansen

Interview wethouder Ufuk Kâhya

Wethouder Kâhya: "Talent is zoveel breder dan onderwijs alleen"

De gemeente Den Bosch is een van de vijf grote gemeenten in Noord-Brabant die zich aansluit bij de Gelijke Kansen Alliantie. Daarmee behoort Den Bosch tot het groeiende aantal gemeenten dat samenwerkt aan gelijke kansen in het onderwijs. De gemeente wil samen met leerlingen werken aan hun toekomst. De Bossche wethouder Ufuk Kâhya noemt zichzelf daarom wethouder talentontwikkeling: “Ik kies bewust voor een positieve benadering.”

> Lees verder

Interventie 's-Hertogenbosch

De gemeente ’s-Hertogenbosch probeert op meerdere manieren ervoor te zorgen dat elke jongere de kans krijgt te ontdekken waar hij goed in is en wat hij leuk vindt. Onderdeel hiervan is het terugdringen van verzuim in het primair onderwijs. “Want als een kind elke dag tien minuten te laat komt, mist hij veel op school, met de kans dat hij niet het beste uit zichzelf kan halen”, weet teamleider leerplicht/RMC/Leerlingenvervoer Aleksandra Essens van de gemeente ’s-Hertogenbosch. “Je wilt op jongere leeftijd weten wat er speelt, om verzuim later te voorkomen.” In het voortgezet onderwijs en het mbo zijn al verzuimprotocollen vastgesteld, wordt registratie nauwgezet uitgevoerd en idealiter vroeg aan de bel getrokken wanneer een leerling verzuimt. Maar in het primair onderwijs zijn die preventieve protocollen er niet. En dus startten Leerplicht, GGD en twaalf Bossche basisscholen in het schooljaar 2018-2019 een pilot.

> Lees meer over de interventie in 's Hertogenbosch

Contact

Neem contact op met regiocoördinator Yasar Sazak voor meer informatie:

E-mail: y.sazak@minocw.nl
Telefoon: 06 46 84 92 56