Gemeente Venlo

Een groot aantal gemeenten heeft een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijk je de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Venlo.

De gemeente Venlo trekt samen met ouders op om de kansengelijkheid voor leerlingen te bevorderen. Onder meer een positieve sfeer thuis en hulp bij huiswerk door ouders, wordt de ontwikkeling van kinderen gestimuleerd.

Venlo zet actief in op het thema:

  • Ouderbetrokkenheid

Wethouder Frans Schatorjé (met in zijn portefeuille Zorg, Welzijn en Onderwijs) ondertekende namens de gemeente de GKA-Agenda.

> Bekijk de GKA-Agenda van Venlo

Interventie Venlo

De gemeente Venlo heeft een hoog percentage laaggeletterden en wijken met veel arbeidsmigranten die beperkt Nederlands spreken. Als ouders de Nederlandse taal niet voldoende beheersen, heeft dit gevolgen voor de taalontwikkeling en het schoolsucces van kinderen. Jos Lamberts, beleidsadviseur Onderwijs: “We zien steeds meer het belang van ouderbetrokkenheid. Als ouders hun kind beter kunnen helpen bij huiswerk of met de leerkracht in gesprek gaan over de voortgang van hun kind, wordt het schoolsucces meer afhankelijk van de capaciteiten en inzet van het kind dan van de omgevingsfactoren.”

> Lees meer over de interventie in Venlo

Contact

Neem contact op met een van de regiocoördinatoren voor meer informatie.