Gemeente Eemsdelta

Een groot aantal gemeenten heeft een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijk je de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de regio Eemsdelta.

Gemeente Loppersum zet samen met de gemeenten Appingedam en Delfzijl in op het optimaal ontwikkelen van talent van leerlingen in het po, vo en mbo. Zij krijgen niet allemaal (de juiste) ondersteuning vanuit huis, waardoor ze hun capaciteiten niet optimaal leren benutten. Er is een coördinator Gelijke Kansen aangesteld op het Theda Mansholt Collge. Deze coördinator ondersteunt vo-leerlingen op diverse vlakken rondom kansengelijkheid.

Eemsdelta zet actief in op het thema:

  • Loopbaanleren

Wethouder Meindert Joostens (met in zijn portefeuille o.a. Sociaal domein) ondertekende namens de gemeenten Loppersum, Appingedam en Delfzijl de GKA-Agenda.

> Bekijk de GKA-Agenda van Eemsdelta

Addendum 2021-2024
De Gemeente Eemsdelta en het Ministerie van OCW hebben eind 2021 de samenwerking binnen de Gelijke Kansen Alliantie verlengd voor de periode van 2021-2024. In een ondertekend addendum zijn aanvullende interventies en afspraken over de voortzetting en uitbreiding van de samenwerking opgenomen. Zo heeft Gemeente Eemsdelta de interventies 'Kansrijke Groningers' toegevoegd, een interventie waarbij gelijke kansen in het onderwijs en de aansluiting met de arbeidsmarkt wordt verbeterd.

Interventies Eemsdelta

Ontwikkelagenda

Eemsdelta gaat in Noord-Groningen aan de slag met de ambities van jongeren. Hun ambities zijn vaak laag, en de jongeren met meer ambities vertrekken uit de regio. De ontwikkelagenda moet daar verandering in brengen.

> Lees meer over de ontwikkelagenda van Eemsdelta

Kansrijke Groningers

De regio Noord- en Midden-Groningen kampt met krimp, armoede en aardbevingen. Geen ideaal toekomstperspectief voor jongeren. Daarom staken twee jaar geleden al zeven schoolbesturen uit het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) de koppen bijeen. Zij gingen samenwerken met de Economic Board Groningen. Sinds oktober 2018 is de Vereniging Kansrijke Groningers opgericht met als doel: het verbeteren van gelijke kansen in het onderwijs en de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Annelot Wagenaar, projectmanager Kansrijke Groningers: “Alle 22 onderwijsbesturen, en daarmee 120 scholen, zijn lid geworden. Met onze vier doorgaande programmalijnen voor talent- en loopbaanontwikkeling bereiken we inmiddels 20.000 leerlingen.”

> Lees meer over de Vereniging Kansrijke Groningers

Contact

Neem contact op met een van de regiocoördinatoren voor meer informatie.