Gemeente Hengelo

Een groot aantal gemeenten heeft een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijkt u de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Hengelo.

In het najaar van 2019 heeft de gemeente Hengelo gezamenlijk met de onderwijs- en kinderopvangpartners de Lokale Educatieve Agenda 2019 -2023 opgesteld. Hierin worden de ambities voor de komende vier schooljaren aangegeven. Gelijke kansen voor alle kinderen en jongeren is een overkoepelend thema. Ook heeft Hengelo haar focus op preventie in 2019 beschreven met haar partners uit het (preventieve) jeugdveld. De gemeente gaat aan een lerend netwerk van professionals bouwen, er wordt op meer vindplaatsen direct hulp geboden en er wordt een toolbox ontwikkeld die gezinnen en professionals de middelen en activiteiten biedt om direct in te zetten ter ondersteuning.

> Bekijk de GKA-Agenda van Hengelo

Portret Claudio Bruggink

Interview met wethouder Claudio Bruggink

“Het is belangrijk dat kinderen die in Nederland opgroeien allemaal dezelfde mogelijkheid krijgen en gestimuleerd worden om hun kansen te pakken.” Wethouder Claudio Bruggink van gemeente Hengelo vindt dan de aandacht voor het pakken van kansen ook belangrijk: “Het is niet vanzelfsprekend dat kansen ook gepakt worden. Het maakt dan nogal wat uit in welke omgeving en welk gezin je opgroeit. Dat inzicht is belangrijk.” Dat inzicht vormt tevens de rode draad in de aanpak van kansengelijkheid in Hengelo.

> Lees verder

Interventie Hengelo

Versterking Preventie Toolbox Jeugd Hengelo

De toolbox preventieve interventies voor de jeugd in Hengelo wordt door het onderwijs en de gemeente verbeterd en speelt nog beter in op de vragen van jeugdigen, ouders en professionals in Hengelo. 

Contact

Neem contact op met een van de regiocoördinatoren voor meer informatie.