Gemeente Vijfheerenlanden

Een groot aantal gemeenten heeft een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijkt u de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Vijfheerenlanden.

> Bekijk de GKA-Agenda van Vijfheerenlanden

Wethouder Onderwijs Kees Bel heeft de GKA-Agenda namens Gemeente Vijfheerenlanden ondertekend.

Faciliteren, stimuleren, initiëren, coördineren, organiseren, financieren. Er gebeurt al heel veel in de gemeente Vijfheerenlanden. Dat gaat de gemeente niet stoppen of wijzigen. Ze gaan juist verder bouwen op wat er al is. De bestaande netwerken op het brede gebied van cultuur, financiën, gezondheid, kinderopvang, leefomgeving, onderwijs, sport, taalontwikkeling en zorg brengen ze met elkaar in verbinding. Zo zien ze ook waar hiaten zijn en waar aanvulling van de netwerken nodig is. Als gemeente nemen ze de regie op de vorming van deze brede netwerken met als doel dat de verbindnigen uiteindelijk vanzelf in stand blijven. Dit is volledig in lijn met de uitgangspunten van de SMA.

De agenda Gelijek Kansen Alliantie is geen op zich zelf staand product. Het moet de ontwikkelingen in de gemeente met elkaar in verbinding brengen. Dat is en blijft de belangrijkste uitdaging voor de komende periode. Ze gaan met elkaar een proces in dat inspeel top situaties en vragen die zich voordoen en daarmee continu in ontwikkeling blijft.

Contact

Neem contact op met een van onze regiocoördinatoren voor meer informatie.