Gemeente Urk

Een groot aantal gemeenten heeft een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijkt u de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Urk.

> Bekijk de GKA-Agenda van Urk.

Wethouder Onderwijs Nathanael Middelkoop heeft de GKA-Agenda namens Gemeente Urk ondertekend.

Onderwijs, zorgpartijen, sport- en cultuurverenigingen, kerken en gemeente Urk bundelen via DURF! hun krachten. Gezamenlijk werken we aan bovenstaande uitdagingen.

De visie die hierbij centraal staat is: ‘Inwoners van Urk leven in een positieve en gezonde omgeving, waar iedereen erbij hoort. In deze omgeving luisteren we naar elkaar en is het vertrouwen er om een goed gesprek met elkaar te voeren. We starten bij de omgeving van kinderen van nu en groeien mee met deze doelgroep, want jong geleerd is oud gedaan.

Dat pakken we programmatisch en op basis van productief partnerschap aan. Dit betekent dat wij als gemeente de visie en doelen bepalen en we de partners laten bepalen hoe ze die doelen behalen. Door goede samenwerking van partners als community te stimuleren, hopen we DURF! toekomstbestendig te maken. Als gemeente zullen we faciliteren waar dat nodig is en kan. Er lopen al diverse interventies. Via de GKA-agenda Urk willen we graag werken aan een verlengde schooldag.

Contact

Neem contact op met een van onze regiocoördinatoren voor meer informatie.