Gemeente Barneveld

Een groot aantal gemeenten heeft een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijkt u de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Barneveld.

Gemeente Barneveld zet in op het thema:

  • Armoede en gezondheid

De GKA-Agenda van Gemeente Barneveld is ondertekend door Wethouder Onderwijs Hans van Daalen.

> Bekijk de GKA-Agenda van Barneveld

De gemeente Barneveld heeft een programma geschreven waarbij gewerkt wordt aan een wijkgerichte aanpak. Na een grondige inventarisatie naar vragen en behoeften in de wijk worden interventies voorbereid die moeten leiden tot een betere samenwerking tussen alle partijen die betrokken zijn in de wijk. De twee hoofdgroepen hierin zijn onderwijs en jeugdhulp, maar ook alle andere aanwezige instanties en organisaties in de wijk vanuit het sociaal- en cultureel domein worden uitgenodigd mee te doen in dit project. De gemeente heeft een projectleider benoemd die in nauwe samenwerking met de projectleider, aangesteld vanuit het onderwijs, regie voert op dit project.

Contact

Neem contact op met een van onze regiocoördinatoren voor meer informatie.