Gemeente Amersfoort

Een groot aantal gemeenten heeft een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijk je de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Amersfoort.

De gemeente Amersfoort werk samen met partners uit het werkveld aan gelijke kansen. Jongeren moeten zich kunnen ontwikkelen en ontplooien tot competente inwoners. Het gelijke kansen-beleid van Amersfoort is opgenomen in de Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs (UPJO).

Amersfoort zet actief in op het thema:

  • Ouderbetrokkenheid

> Bekijk de GKA-Agenda van Amersfoort

'Het kind centraal kunnen stellen en kunnen helpen te ontwikkelen'

Voormalig Wethouder Fatma Koser Kaya (met in haar portefeuille o.a. Onderwijs, Cultuur en Arbeidsmarkt) ondertekende namens de gemeente de GKA-Agenda. Bekijk hieronder wat zij vertelt over gelijke kansen. Momenteel is de huidige Wethouder Nadya Aboyaakoub-Akkouh.

Interventie Amersfoort

Sociaal werker

“Op scholen in kwetsbare wijken hebben medewerkers vaak scherp in beeld met welke gezinnen het niet goed gaat. Alleen is de stap naar hulpverlening soms te groot; hulp duurt te lang, of ouders zijn huiverig. Om dat gat te dichten, plaatst Amersfoort een sociaal werker voor 2,5 dag per week in het team van de basisschool. We willen preventief ondersteuning bieden om zwaardere hulpverlening te voorkomen en om kinderen te helpen zich optimaal te ontwikkelen.”

> Lees meer over de interventie van Amersfoort

Contact

Neem contact op met een van de regiocoördinatoren voor meer informatie.