Gemeente Leeuwarden

Een groot aantal gemeenten heeft een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijkt u de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Leeuwarden.

De gemeente Leeuwarden vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren zich thuis en op school goed kunnen ontwikkelen. Dat ze kansen krijgen en niet voortijdig de school verlaten. Onderwijs vergroot de kans op werk en op een gezond leven. En die kans gunt gemeente Leeuwarden iedereen. Daar besteden zij veel aandacht aan vroeg- en voorschoolse opvang van kwetsbare kinderen. Zo kunnen eventuele achterstanden snel worden ontdekt en ingelopen.

Leeuwarden zet actief in op de thema’s:

  • Verbinding
  • Effectiviteit
  • Kennisdeling

Voormalig Wethouder Friso Douwstra (Portefeuilledrager Economische zaken, Onderwijs, Verkeer & Vervoer, Sociale Zaken, Streekagenda & Samenwerking met regiogemeenten) ondertekende namens de gemeente de GKA-Agenda. De huidige Wethouder Onderwijs is momenteel Angele Welting.

> Bekijk de GKA-Agenda van Leeuwarden

Contact

Neem contact op met een van de regiocoördinatoren voor meer informatie.