Gemeente Roermond

Een groot aantal gemeenten heeft een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijk je de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Roermond.

De gemeente Roermond wil met het onderwijs aansluiten bij de individuele behoeftenn van het kind, zorgt voor samenhang van aanpalende domienen en zorgt samen met partners in het onderwijs voor preventie en signalering van achterstanden  en (vroegtijdig) uitval onder kinderen en jongeren.

Roermond zet actief in op de thema's:

  • Mentoring en coaching
  • Taalbevordering
  • Extra onderwijs

Voormalig Wethouder Ferdinand Pleyte (met in zijn portefeuille o.a. Onderwijs, Diversiteit en Cultuur) ondertekende namens de gemeente de GKA-Agenda. Momenteel is Felix van Ballegooij de huidige Wethouder Onderwijs.

> Bekijk de GKA-Agenda van Roermond

Addendum 2021-2024

De Gemeente Roermond en het Ministerie van OCW hebben eind 2021 de samenwerking binnen de Gelijke Kansen Alliantie verlengd voor de periode van 2021-2024. In een ondertekend addendum zijn aanvullende interventies en afspraken over de voortzetting en uitbreiding van de samenwerking opgenomen. Zo heeft Gemeente Roermond de interventie 'Inzet van een Kindcoach' toegevoegd. Bij deze interventie wordt een kindcoach ingezet op betrokken basisscholen en de kinderdagopvang die ondersteuning verleent aan de pedagogisch medewerkers/leerkrachten en ouders van kinderen. Daarnaast zorgen ze voor een optimalisatie van de bestaande zorgstructuur.

Interventies Roermond

Buddy als rolmodel

Veertig leerlingen van het BC Broekhin in Roermond zitten in een gratis huiswerkklas. Ze worden begeleid door twee leraren én door bovenbouwleerlingen. Ook ouders worden meer betrokken bij de school

Lees meer over de buddy's 

Kind-coach

Op scholen, peuterspeelzalen en opvanggroepen in Roermond zitten veel kinderen van laagopgeleide ouders, niet-Nederlandstalige ouders, kinderen uit complexe gezinssituaties en (getraumatiseerde) kinderen uit vluchtelingengezinnen. Deze kinderen hebben doorgaans meer en andere begeleiding nodig dan kinderen die opgroeien in meer geregelde gezinssituaties.

> Lees meer over de kind-coach

Contact

Neem contact op met een van de regiocoördinatoren voor meer informatie.