Gemeente Roermond

Dertig gemeenten hebben een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijk je de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Roermond.

De gemeente Roermond wil met het onderwijs aansluiten bij de individuele behoeftenn van het kind, zorgt voor samenhang van aanpalende domienen en zorgt samen met partners in het onderwijs voor preventie en signalering van achterstanden  en (vroegtijdig) uitval onder kinderen en jongeren.

Roermond zet actief in op de thema's:

  • Mentoring en coaching
  • Taalbevordering
  • Extra onderwijs

Wethouder Ferdinand Pleyte (met in zijn portefeuille o.a. Onderwijs, Diversiteit en Cultuur) ondertekende namens de gemeente de GKA-Agenda.

> Bekijk de GKA-Agenda van Roermond

Interventies Roermond

Buddy als rolmodel

Veertig leerlingen van het BC Broekhin in Roermond zitten in een gratis huiswerkklas. Ze worden begeleid door twee leraren én door bovenbouwleerlingen. Ook ouders worden meer betrokken bij de school

Lees meer over de buddy's 

Kind-coach

Op scholen, peuterspeelzalen en opvanggroepen in Roermond zitten veel kinderen van laagopgeleide ouders, niet-Nederlandstalige ouders, kinderen uit complexe gezinssituaties en (getraumatiseerde) kinderen uit vluchtelingengezinnen. Deze kinderen hebben doorgaans meer en andere begeleiding nodig dan kinderen die opgroeien in meer geregelde gezinssituaties.

> Lees meer over de kind-coach

Factsheet gemeente Roermond

Het onderling delen van kennis is belangrijk binnen de netwerkaanpak van het programma Gelijke Kansen. De factsheet gemeente Roermond helpt daarbij. De cijfers uit het document geven richting aan de ambities, afspraken en interventies die een gemeente formuleert in de GKA-Agenda.

Contact

Neem contact op met regiocoördinator Marlou Jenneskens voor meer informatie:
E-mail: m.t.p.jenneskens@minocw.nl
Telefoon: 06 31 74 91 99