Gemeente Roermond

De gemeente Roermond biedt betaalbare voorschoolse educatie aan. Kinderen die mogelijk een achterstand hebben door hun achtergrond, worden hier voorbereid op de basisschool. Denk bijvoorbeeld aan een taalachterstand, omdat er thuis een andere taal wordt gesproken. 

Wethouder gelijke kansen

Ferdinand Pleyte is wethouder in Roermond en heeft onder meer onderwijs, diversiteit en cultuur in zijn portefeuille. 

Leercoach

In Roermond worden leerlingen en ouders door een leercoach ondersteund. De leercoach is een leraar van de school. Deze coach kijkt per leerling welke ondersteuning er nodig is. 

Factsheet gemeente Roermond

Het onderling delen van kennis is belangrijk binnen de netwerkaanpak van het programma Gelijke Kansen. De factsheet gemeente Roermond helpt daarbij. Het document geeft inzicht in de stand van zaken van de kansengelijkheid in het onderwijs.

Contact

Neem contact op met regiocoördinator Peter van Moort voor meer informatie. 

Hoort bij