Gemeente Hilversum

Een groot aantal gemeenten heeft een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijkt u de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Hilversum.

Wethouder Onderwijs A.J. Wolthers ondertekende de GKA-Agenda namens Gemeente Hilversum.

> Bekijk de GKA-Agenda van Gemeente Hilversum.

Ketenpartners werken samen aan de Hilversumse Educatieve Agenda 2021-2024. Deze agenda is tot stand gekomen in een interactief en co-creatief samenwerkingsproces met het onderwijs, kinderopvang, zorgpartners en de gemeente. Een van de belangrijkste onderwerpen is het verbeteren van de kansengelijkheid in Hilversum.

Er wordt gewerkt aan de volgende ambities:

  • Een goede start in het onderwijs;
  • Een passende plek en tijdig de juiste hulp;
  • Geslaagde doorstroom en uitstroom.

Rond elke ambitie zijn werkgroepen gevormd die regelmatig samenkomen om aan de doelen te werken. Tevens is de Hilversumse Educatieve Agenda 2021-2024 een onderwerp  binnen de LEA.

Contact

Neem contact op met een van onze regiocoördinatoren voor meer informatie.