Gemeente Brunssum

Een groot aantal gemeenten heeft een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijkt u de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Brunssum

In de gemeente Brunssum wordt de afgelopen jaren geïnvesteerd in het Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) en de Lokaal Educatieve Agenda (LEA), samen met parterns als voorscholen, kinderopvang, basisscholen, zorgpartners, maatschappelijk werk en het Toegangsteam Jeugd. Het kind staat centraal in het beleid van gemeente Brunssum. Binnen de gemeente vormen alle partners een kring rondom het gezin en - waar nodig- ondersteuning. 

Doelen van gemeente Brunssum zijn:

  • Gelijke kansen voor alle kinderen, ook als zij vanuit thuis minder kansen krijgen/hebben.
  • Inzetten van ondersteuning en begeleiding voor het kind, het gezin en de professionals. 
  • Voorkomen dat kinderen naar vormen van Jeugdhulp en/of speciaal onderwijs moeten worden doorverwezen. In sommige gevallen kan de BSO hierin een passende ondersteuning bieden.
  • Versterken van competenties van ouders.

De Wethouders Onderwijs van Gemeente Brunssum zijn Merle van Leusden en Verenice Hermans.

> Bekijk de GKA-agenda van gemeente Brunssum.

Interventies Brunssum

Warme overdracht van PO naar VO
Kinderen maken een soepele overstap van het PO naar het VO. Dat betekent dat de maximale leerpotentie van de leerling wordt benut, de leerling zich goed en gezond voelt en het schooladvies stand houdt in het vo. Leerlingen worden in de overstap ondersteund, waardoor een doorlopende leerlijn wordt bevorderd.

Extra ondersteuning van leerlingen en ouders in de overstap van PO naar VO
Kinderen maken een soepele overstap van het PO naar het VO. Dat betekent dat de maximale leerpotentie van de leerling wordt benut, de leerling zich goed en gezond voelt en het schooladvies stand houdt in het VO. Met name kwetsbare leerlingen worden ind e overstap ondersteuend. Verder worden ouders betrokken bij de overstap van PO naar VO en wordt de rol van de ouders hierin ondersteund.

Contact

Neem contact op met een van de regiocoördinatoren voor meer informatie.