Gemeente Meppel

Een groot aantal gemeenten heeft een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijkt u de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Meppel.

> Bekijk de GKA-Agenda van Meppel.

De gemeente Meppel wil een impuls geven aan de doelstelling ieder kind een eerlijke kans te geven om zijn of haar talenten optimaal tot ontwikeling te laten komen. Daarbij is de school en kinderopvang het vertrekpunt omdat de school en idneropvang samen met het gezin de belangrijke context is waar kidneren tot ontwikkeling komen. De gemeente Meppel wil dit op een structurele manier doen en de komende tijd op zoek gaan naar manieren om dit te kunnen doen. Ze gebruiken deze tijdelijke investering boost dus ook voor het vinden van oplossingen binnen een structureel vraagstuk.

Contact

Neem contact op met een van onze regiocoördinatoren voor meer informatie.