Gemeente Almelo

Een groot aantal gemeenten heeft een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijkt u de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Almelo.

Binnen de aanpak Het Jonge kind zijn in Almelo partners betrokken die van bestuurlijk tot uitvoerend niveau betrokken zijn bij jonge kinderen.

De gemeente Almelo zet actief in op de thema's:

  • Verbinding
  • Effectiviteit
  • Kennisdeling

Voormalig Wethouder Alex Langius (portefeuille onderwijs) ondertekende namens de gemeente de GKA-Agenda. Momenteel is Eugene van Mierlo de huidge Wethouder Onderwijs.

> Bekijk de GKA-Agenda van Almelo

Addendum 2021-2024

De Gemeente Almelo en het Ministerie van OCW hebben eind 2021 de samenwerking binnen de Gelijke Kansen Alliantie verlengd voor de periode van 2021-2024. In een ondertekend addendum zijn aanvullende interventies en afspraken over de voortzetting en uitbreiding van de samenwerking opgenomen. Zo heeft Gemeente Almelo de interventie 'Verlengde schooldag' toegevoegd.

Contact

Neem contact op met een van de regiocoördniatoren voor meer informatie.