Gemeente Bergen op Zoom

Dertig gemeenten hebben een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijk je de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Bergen op Zoom.

In Bergen op Zoom krijgt iedereen de kans om mee te doen in de samenleving. Kinderen leren hun talenten te ontwikkelen en te benutten. Samen met hun ouders.

Bergen op Zoom zet actief in op de thema's:

  • Ouderbetrokkenheid
  • Taalbevordering

Wethouder Barry Jacobs (met in zijn portefeuille o.a. Jeugd, Onderwijs en Sociale zaken) ondertekende namens de gemeente de GKA-Agenda.

> Bekijk de GKA-Agenda van Bergen op Zoom

Interventie Bergen op Zoom

Onderwijsambassadeurs

Bergen op Zoom kent vele culturen en helaas ook veel kinderen met een onderwijsachterstand. Ouders die de Nederlandse taal niet machtig zijn of weinig kennis hebben van het onderwijssysteem in Nederland kunnen hun kind(eren) niet altijd voldoende ondersteuning bieden bij bijvoorbeeld huiswerk, leerproblemen of onderwijs gerelateerde vragen. Bovendien is de drempel om in gesprek te gaan met school vaak hoog. Daarom zijn in 2018 zeven ouders vrijwillig opgeleid tot onderwijsambassadeur. Zij vormen de link tussen ouders en school.

 > Lees meer over de Onderwijsambassadeurs

Factsheet gemeente Bergen op Zoom

Het onderling delen van kennis is belangrijk binnen de netwerkaanpak van het programma Gelijke Kansen. De factsheet gemeente Bergen op Zoom helpt daarbij. De cijfers uit het document geven richting aan de ambities, afspraken en interventies die een gemeente formuleert in de GKA-Agenda.

Contact

Neem contact op met regiocoördinator Peter van Moort voor meer informatie.