Gemeente Bergen op Zoom

De gemeente Bergen op Zoom wil dat ieder kind zijn of haar talent zo goed mogelijk benut. Dat draagt bij aan kansengelijkheid. Er wordt niet alleen gekeken naar toptalenten, maar naar ieders eigen talent. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door extra kunst- en cultuurlessen aan te bieden. De gemeente wil deze lessen betaalbaarder, en daarmee toegankelijker, maken. 

Wethouder gelijke kansen

Barry Jacobs is wethouder in Bergen op Zoom en heeft onder meer onderwijs, jeugd en armoedebeleid in zijn portefeuille. 

Armoedebeleid

Armoede binnen gezinnen is een belangrijk aandachtspunt voor Bergen op Zoom. De gemeente wil er alles aan doen om deze gezinnen te helpen, maar de voorwaarde is dat de kinderen (terug) naar school gaan.  

Passend onderwijs

Door (terug) naar school te gaan, is de kans op een passende baan groter. De lessen worden daarom meer afgestemd op de praktijk.  Het onderwijs en de arbeidsmarkt moeten daarom meer en beter samenwerken. 

Onderwijsambassadeurs

In Bergen op Zoom krijgen ouders die geen of weinig Nederlands spreken hulp van onderwijsambassadeurs. Deze ambassadeurs vertalen informatie op ouderavonden of oudergesprekken voor ouders die de taal niet spreken. Bijvoorbeeld informatie over hoe het Nederlandse schoolsysteem werkt. 

Factsheet gemeente Bergen op Zoom

Het onderling delen van kennis is belangrijk binnen de netwerkaanpak van het programma Gelijke Kansen. De factsheet gemeente Bergen op Zoom helpt daarbij. Het document geeft inzicht in de stand van zaken van de kansengelijkheid in het onderwijs.

Contact

Neem contact op met regiocoördinator Peter van Moort voor meer informatie.