Gemeente Goes

Een groot aantal gemeenten heeft een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijkt u de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Goes.

De GKA-Agenda van Gemeente Goes werd ondertekend door Wethouder Onderwijs André van der Reest.

> Bekijk de GKA-Agenda van Goes

Door een passend programma gericht op talentontwikkeling en loopbaanontwikkeling aan te bieden aan de jongeren die de ontwikkelkansen niet krijgen of niet pakken, wil de gemeente Goes deze jongeren een extra zetje geven. Dit doen zij met welzijnsorganisatie (het SMWO) en het voortgezet onderwijs. Regelmatig hebben ze gezamenlijk en met andere partners (Politie, RBL en 1nul1preventie) een Vios overleg om op strategisch niveau overkoepelende signalen en ontwikkelingen te bespreken rondom de kwetsbare jongeren. Binnen het programma staan het stimuleren van talenten, het ondersteunen naar een toekomstplan en het voorkomen van verschuiving naar crimineel gedrag centraal.

Contact

Neem contact op met een van onze regiocoördinatoren voor meer informatie.