Gemeente Alkmaar

Dertig gemeenten hebben een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijk je de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Alkmaar.

De gemeente Alkmaar wil kinderen, jongeren én hun ouders ruimte, mogelijkheden en ondersteuning bieden om zich optimaal te ontwikkelen, te ontdekken en te leren. Dat begint bij sterke docententeams die de afstand tussen straatcultuur, schoolcultuur en straatcultuur kunnen overbruggen.

Alkmaar zet actief in op de thema’s:

  • Professionalisering
  • Soepele overgangen

Wethouder Elly Konijn-Vermaas (met in haar portefeuille o.a. Onderwijs, Jeugd en Jeugdhulp) ondertekende namens de gemeente de GKA-Agenda.

> Bekijk de GKA-Agenda van Alkmaar

Gemeente Alkmaar ondertekent GKA-Agenda

Interventie Alkmaar

De Transformatieve Schoolmethode

Hoe ga je om met straatcultuur op school? Hoe zorg je dat leerlingen zich echt gezien en gekend voelen? Een actuele vraag waar scholen in de gemeente Alkmaar een antwoord op zochten. Tijdens een onderwijsbrede ambitietafel sprak Iliass El Hadioui op uitnodiging van een schooldirecteur over de methode ‘Transformatieve School’ (TS). En zo ging het balletje rollen.

> Lees meer over de Transformatieve Schoolmethode

Masterclass 'Hoe begeleiden we jongeren naar een kansrijke toekomst?'

Op 29 maart organiseerde SWVNK (Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland) in samenwerking met de GKA een online masterclass. Tijdens masterclass ging Iliass El Hadioui in gesprek met Maud Croes (directeur praktijkscholen Focus en De Viaan) en Meta Streefland (consulent passend onderwijs samenwerkingsverband) over hoe jongeren uit het coronatijdperk naar een kansrijke toekomst kunnen worden begeleid.

> Lees meer over de Masterclass

Factsheet gemeente Alkmaar

Het onderling delen van kennis is belangrijk binnen de netwerkaanpak van het programma Gelijke Kansen. De factsheet gemeente Alkmaar helpt daarbij. De cijfers uit het document geving richting aan de ambities, afspraken en interventies die een gemeente formuleert in de GKA-Agenda.

Contact

Neem contact op met een van de regiocoördinatoren voor meer informatie.