Gemeente Alkmaar

De gemeente Alkmaar ondersteunt professionals in het onderwijs. Zij weten het beste wat een leerling nodig heeft en kunnen daar op tijd op inspelen. Bijvoorbeeld door extra taallessen te organiseren voor kinderen die thuis een andere taal spreken. Of door leerlingen die vanuit huis weinig steun en aanmoediging krijgen, meer te begeleiden. De focus ligt op kinderen die in armoede opgroeien. Zo krijgt íeder kind in Alkmaar een gelijke kans. 

Wethouder gelijke kansen

Elly Konijn-Vermaas is wethouder in Alkmaar en heeft onder meer onderwijs (inclusief kinderopvang), jeugd en jeugdhulp en volksgezondheid in haar portefeuille.

Aansluiting onderwijs - bedrijfsleven

In de gemeente vinden bedrijven het lastig om geschikt personeel te vinden. Vooral in de zorg- en technieksector. Daarom wordt er nagedacht over een betere aansluiting tussen bedrijven in de regio en werkzoekende jongeren. 

Netwerkgroep 10-14

De gemeente Alkmaar werkt samen met een aantal onderwijsinstellingen uit de regio. Samen vormen zij de Netwerkgroep 10-14. Hierin begeleiden zij jongeren tussen de 10 en 14 jaar oud bij de overstap naar de middelbare school. De begeleiding is gericht op zowel leraren, ouders als leerlingen. 

Factsheet gemeente Alkmaar

Het onderling delen van kennis is belangrijk binnen de netwerkaanpak van het programma Gelijke Kansen. De factsheet gemeente Alkmaar helpt daarbij. Het document geeft inzicht in de stand van zaken van de kansengelijkheid in het onderwijs.

Contact

Neem contact op met regiocoördinator Jacqueline Klein voor meer informatie.