Gemeente Hardenberg

Een groot aantal gemeenten heeft een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijk je de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Hardenberg.

Wethouder Werner ten Kate heeft de GKA-Agenda namens Gemeente Hardenberg ondertekend.

>Bekijk hier de GKA-agenda van Gemeente Hardenberg.

De gemeente en het primair onderwijs willen de uitdaging oppakken aan de hand van vier speerpunten: verbeteren kansen en doorstroom van NT2 kinderen, versterken van het gewone leven, taalachterstanden en het verbeteren van de aansluiting PO-VO. Om heeft het bestuurlijk overleg gemeente - primai ronderwijs een werkgroep 'Eerlijke kansen' ingesteld. De werkgroep werkt aan de hand van genoemde speerpunten een programma uit dat de komende jaren wordt uigevoerd. Het onderwijs wil lees of taalachterstanden faciliteren bij de vroegsignalering en een licentie aanschaffen voor een methodiek die het onderwijs in kan zetten in het geval van lees of taalachterstanden. De inzet van de methodiek leidt 'evident based' tot een afname van het aantal kinderen dat behandeld wordt voor dyslexie.

Contact

Neem contact op met een van de regiocoördinatoren voor meer informatie.