Gemeente Oude IJsselstreek

Een groot aantal gemeenten heeft een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijk je de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Oude IJsselstreek.

Wethouder Onderwijs Marco Bennink heeft de GKA-Agenda namens Gemeente Oude IJsselstreek ondertekend.

> Bekijk de GKA-agenda van Gemeente Oude IJsselstreek.

In november 2021 gaan de deelnemers van de Lokale Educatieve Agenda een ontwikkelagenda opstellen voor de komende jaren, waarbij één van de thema's gelijke kansen wordt. Vanuit dit thema wil de gemeente en haar partners in een rondom het onderwijs integraal en langjarig inzetten op het versterken van kinderen in kwetsbare posities, met aandacht voor het welbevinden van deze kinderen. Hiertoe worden de gemeentelijke beleidsvelden: onderwijs, jeugd, gezondheidsbeleid, sport en cultuur integraal uitgevoerd.

De gemeente kent een onderwijsachterstandenbeleid, dat zij in 2022 wil actualiseren naar een onderwijskansenbeleid. De focus ligt op taalverwerving, een sterke start en soepele overgangen, laagdrempelige ontmoetingsactiviteiten, het vergroten van de samenwerking met ouders en het voorkomen of zo snel mogelijk ondersteunen van dreigende thuiszitters.

Contact

Neem contact op met een van de de regiocoördinatoren voor meer informatie.