Verschil moet er niet zijn. Dat moet je maken.

Toggle
mute mute
Naar beneden

Kinderen met dezelfde talenten hebben recht op gelijke kansen. Ieder kind moet zich ten volle kunnen ontplooien, ongeacht zijn achtergrond, het opleidingsniveau van zijn ouders of hun financiële middelen.

Dat lijkt vanzelfsprekend maar is het helaas nog niet. Kinderen en jongeren met dezelfde talenten dragen hun hele schoolloopbaan de gevolgen van ongelijke kansen met zich mee. Dat is maatschappelijk onaanvaardbaar en een verspilling van hun talent.

Leraren, coaches en anderen in de thuisomgeving van kinderen, kunnen stimuleren, meedenken en ondersteunen als dat nodig is. Zij zijn allen de verschilmakers voor de toekomstige generatie.

Juist zij kunnen ervoor zorgen dat een kind durft te dromen. Want een fijne thuissituatie, een stimulerende klas, en een actief sociaal leven doen ertoe voor een kind.

Meer kansengelijkheid vraagt om nog meer samenwerking: het onderwijs, ouders, en coaches kunnen het niet alleen. Vooruitgang begint met samenkomen.

Daarom starten wij, op initiatief van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker, de Gelijke Kansen Alliantie: startpunt voor een structureel netwerk van lokale, regionale en landelijke initiatieven om gelijke kansen voor alle kinderen en jongeren in Nederland te bevorderen.

De Gelijke Kansen Alliantie komt in actie en nodigt jou uit om bij te dragen op jouw manier. Wij zetten een breed netwerk op de been, dat een startpunt is voor een structureel netwerk van lokale, regionale en landelijke initiatieven. Voor de kinderen van nu, en de helden van later.

Want het verschil maken, dat kan iedereen.

Laatste nieuws

Gelijke kansen zijn tijdloos. Toch benieuwd wat er allemaal gebeurt rondom gelijke kansen en de Gelijke Kansen Alliantie? Hieronder lees je het laatste nieuws. Laat je inspireren.

Onze verschilmakers

De verschilmakers maken voor een kind het verschil. Een voetbalvereniging, het bedrijfsleven, een ouder, een buurman, een straatcoach, een beleidsmaker en leraar. Hieronder lees je over een aantal van deze verschilmakers die zich al inzetten voor gelijke kansen en onderdeel zijn van de alliantie.

Juf Kris is er voor me als ik zenuwen heb. Ze geeft mij een goed gevoel en maakt mij rustig.

Ayliz, 11

School's cool geeft jongeren een steuntje in de rug bij de overstap van groep 8 naar de brugklas.

Voor veel jongeren is betaalde begeleiding bij het leren en alles wat daarmee samenhangt ontoegankelijk. We willen voor deze jongeren gelijke kansen bevorderen met School’s cool. We helpen u School’s cool te realiseren voor aankomende brugklassers! U krijgt een beproefde aanpak die al in 16 gemeenten actief is.

www.schoolscool.nl

Kinderen ontdekken bij ons dat er meer mogelijk is dan ze denken.

Stichting Move
Stichting Move koppelt kinderen uit minder bedeelde wijken aan studenten, die hen helpen iets moois voor elkaar te krijgen in hun eigen buurt. In een kortlopend project leren zij elkaars leefwereld kennen en ervaren de kinderen welke impact zij op hun leefomgeving kunnen hebben. In 2008 vond het eerste Move-project plaats in Utrecht en de organisatie groeit hard. Inmiddels is Move actief in acht grote studentensteden en zijn er al ruim 250 projecten opgezet. Zo hebben al meer dan 6.000 kinderen ontdekt welke impact zij kunnen maken door met zo’n 1.250 studenten te werken aan een project voor hun eigen buurt.

Madelein van der Ploeg, coördinator Utrecht: "De kinderen krijgen meer zelfvertrouwen en ontdekken dat er veel meer mogelijkheden zijn dan ze denken. Zij kunnen ook het verschil maken.”

www.stichtingmove.com

Er mag wat meer ‘schwung’ in het OAB komen.

Brede School Academie

De Brede School Academie is een uitwerking van de VINCI aanpak: onderzoek en praktijk lopen samen op in de ontwikkeling van inspirerend en effectief onderwijs. De aanpak straalt een andere kijk op OAB uit: inspirerend, positief en exclusief. Niet sleuren, maar swingen!

Er mag wat meer ‘schwung’ in het OAB komen. Er zit veel potentie in doelgroepleerlingen en hun ouders.

www.vinci-toponderwijs.nl

Kansen vergroten door te investeren in leren, spelen, ouderbetrokkenheid, talenten, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid.

De Katrol

Preventief investeren in de educatieve ontwikkeling van kinderen in de thuissituatie. Het leren thuis krijgt een vaste plek, het leerplezier wordt door positieve stimulatie bewaakt en de ouderbetrokkenheid wordt vergroot.

De Katrol heeft een unieke werkwijze waarbij win-win- winsituaties gecreëerd worden en alle deelnemende partijen in wisselwerking met elkaar leren.

www.dekatrol.nl

JINC helpt jongeren met verschillende projecten op weg naar een eerlijke kans op de arbeidsmarkt.

JINC

JINC wil ieder kind in Nederland dat opgroeit in sociaaleconomische achterstand op weg helpen naar een eerlijke kans op de arbeidsmarkt.

Dit doet JINC, samen met het bedrijfsleven en scholen, door beroepsoriëntatie op de werkvloer, het aanleren van (sociale) vaardigheden en het aanbieden van workshops over ondernemerschap.

www.jinc.nl

Voorlichting, voorbeelden en vooral praten.

PSV Foundation

Voorlichting, voorbeelden en vooral praten. Met die drie instrumenten biedt het PSV Jongerenteam scholieren handvatten op weg naar een diploma en een betere sfeer op school.

In samenwerking met het Summa college gaan we de aanpak nog verder richten op de risicojongeren binnen het Summa College.

www.psvfoundation.nl.

2GetThere, coaching vóór en dóór jongeren, coacht jongeren naar werk en/of studie, of preventief.

2GetThere

We willen als partner van het Ministerie van OCW de komende 5 jaar nog veel meer jongeren bereiken en hen naast gelijke mogelijkheden ook gelijke kansen bieden.

Wij inspireren gemeenten en organisaties met onze succesaanpak. Onze ambitie? In 2020 bieden, verdeeld over 60 gemeenten, 500 jongerencoaches van 2GetThere coaching aan jongeren.

www.2gettherecoaching.nl

Lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer zijn voorwaarden om mee te kunnen doen in de Nederlandse samenleving.

Stichting Lezen & Schrijven

We ondersteunen en adviseren gemeenten en organisaties bij het investeren in netwerken om laaggeletterdheid aan te pakken. We ontwikkelen taal- en rekenmeters, lesmaterialen en trainingen. Door te investeren in ouderbetrokkenheid van laagtaalvaardige ouders investeer je in de ontwikkeling van hun kinderen.

www.lezenenschrijven.nl

Op de IMC Weekendschool krijgen jongeren vanaf tien jaar les van bevlogen vakexperts.

IMC Weekendschool

Het doel van IMC Weekendschool is dat jongeren van alle schoolniveaus en alle sociale achtergronden zich verhouden tot levensvragen en dat wat de wereld te bieden heeft, en gemotiveerd hun plek in de samenleving kunnen innemen.

Wilt u meehelpen weekendschoolonderwijs te verspreiden? IMC Basis biedt weekendschoolonderwijs aan op reguliere basisscholen, onder schooltijd. Interesse voor IMC Basis in uw buurt? Neem contact met ons op!

www.imcweekendschool.nl

Wie is de
Gelijke Kansen Alliantie?

De Gelijke Kansen Alliantie bestaat uit iedereen die een bijdrage kan leveren aan een wereld van gelijkwaardigheid. Toch richten wij ons specifiek op de volgende groepen die zich direct met jongeren en hun opvoeding bezighouden:

Ouders / Verzorgers

Ouders spelen een belangrijke rol in de omgeving van hun kind. De belangrijkste rol. Maak het verschil door sport- en muzieklessen, extra hulp aan de kinderen van de buren, of lees je kind voor. Kleine gebaren, grote gevolgen.

Leraren / Onderwijs

Leraren zetten zich elke dag in voor kennisoverdracht, enthousiasme en volharding om jongeren op hun volwassen leven voor te bereiden. Hiermee hebben een essentiele rol in de loopbaan van de leerlingen. Dat maakt hen al snel belangrijke verschilmakers. Koester leraren, en als je er zelf één bent: wees je hier bewust van.

Initiatieven

Nederland bevat een grote hoeveelheid waardevolle organisaties, die zich dag in dag uit inzetten voor een gelijker Nederland. De Gelijke Kansen Alliantie verbindt en ontsluit deze initiatieven. Zo kunnen jongeren, ouders en leraren makkelijk de organisaties vinden die voor hen van waarde zijn. En kunnen deze initiatieven elkaar makkelijk vinden en versterken.