Gemeente Waadhoeke

Een groot aantal gemeenten heeft een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijkt u de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Waadhoeke.

> Bekijk de GKA-Agenda van Waadhoeke.

Wethouder Onderwijs Rene de Vries heeft de GKA-Agenda namens Gemeente Waadhoeke ondertekend.

School speelt een belangrijke rol in het leven kinderen. Het is niet alleen een plek om kennis en vaardigheden te leren. Steeds meer is school ook de plek waar het sociale leven van kinderen vorm krijgt. School is ook veelal de vindplek van leerlingen met een zorgbehoefte. Op school kan naar voren komen dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft of dat er iets aan de hand is in het gezin. Gemeente en schoolbesturen hebben heirin een verantwoodelijkheid. Door de decentralisatie van de jeugdzorg heeft de gemeente een leidende rol bij jeugdhulp gekregen. Een goede samenwerking met het onderwijsveld is nodig om efficënt en effectief te werken voor de doelgroep. Daarom hebben gemeenten en schoolbesturen gezamenlijk een onderwijsvisie opgesteld met daarin onder ander de volgende speerpunten:

  • Voorschoolse educatie;
  • Minder schooluitval;
  • Koppeling tussen onderwijs en opvang;
  • Cultuureducatie, Natuur- en Milieu educatie en meertaligheid;
  • Sportbeleid en beweginsonderwijs;
  • Leren en werken in je eigen regio.

Contact

Neem contact op met een van onze regiocoördinatoren voor meer informatie.