Gemeente Horst aan de Maas

Een groot aantal gemeenten heeft een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijkt u de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Horst aan de Maas.

Wethouder Onderwijs Roy Bouten heeft de GKA-Agenda namens Gemeente Horst aan de Maas ondertekend.

> Bekijk de GKA-Agenda van Horst aan de Maas

Een aantal jaar geleden is er in het beleid extra aandacht voor preventie gekomen. Zo is er een extra impuls gegeven aan het peuterprogramma en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), zodat iedere peuter, ongeacht achtergrond of financiële situatie 16 uur per week gebruik kan maken van dit aanbod. Daarnaast is er een nieuw preventief jeugdbeleid opgesteld, waar kansengelijkheid een belangrijke plek in heeft. We zetten vooral in op het creëren van een positieve leefomgeving. De focus ligt niet op problemen, maar op zaken die bijdragen aan een positieve ontwikkeling bij het opvoeden en opgroeien van de jeugd. Daarnaast is er ook een preventiebudget voor het opzetten van initiatieven die hieraan bijdragen, bijvoorbeeld op het giebied van Kansrijke Start, eenzaamheid en omgaan met verlies. Een recente belangrijke ontwikkeling is dat Horst aan de Maas aan de slag gaat met het IJslands preventiemodel. Een bewezen effectieve preventieve aanpaak voor de jeugd. Met deze aanpak wordt ingezet op factoren die beschermend werken op het welbevinden van de jeugd, zoals vrije tijd, het gezin, vriendjes en school. Factoren die ook van belang zijn voor gelijke kansen.

Contact

Neem contact op met een van onze regiocoördinatoren voor meer informatie.