Gemeente Opsterland

Een groot aantal gemeenten heeft een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijk je de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Opsterland.

Wethouder Onderwijs Libbe de Vries heeft de GKA-Agenda namens Gemeente Opsterland ondertekend.

>Bekijk hier de GKA-agenda van Gemeente Opsterland.

De gemeente Opsterland is een uitgwstrekte plattelandsgemeente met zestien dorpen, waarvan drie grotere kernen. In 2019 zijn er op basis van het coalitieakkoord zogenaamde ontwikkel-agenda's opgesteld voor een aantal belangrijke beleidsthema's. Deze thema's zijn inclusieve samenleving, leefbaarheid end uurzaamheid. Op basis van deze thema's zijn vervolgens tien ambities geformuleerd en een van deze ambities is: elk kind kan zich optimaal ontwikkelen. Dat betekent nadrukkelijk niet dat kinderen uiteindelijk allemaal een hoge opleiding zouden moeten volgen, maar wel dat zij hun unieke talenten en de eigen mogelijkheden ten volle kunnen benutten.

Contact

Neem contact op met een van de regiocoördinatoren voor meer informatie.