Gemeente Heerlen

Binnen de gemeente Heerlen gaat het onderwijs over kansen. De gemeente heeft de ambitie om ieder kind zo veel mogelijk kansen te bieden in zijn of haar leven. Ook als het kind uit een minder bevoorrecht gezin komt. 

Wethouder gelijke kansen

Jordy Clemens is wethouder in Heerlen en heeft onder meer onderwijs en jeugdbeleid in zijn portefeuille.

Actiepunten gelijke kansen

Daarnaast is de aanpak van laaggeletterdheid een belangrijk actiepunt voor Heerlen. Ook is er binnen de gemeente aandacht voor de kennismaking met cultuur. 

Samenwerking

In Heerlen wordt samen gewerkt aan gelijke kansen voor alle kinderen. Dat doen ze onder meer door te zorgen voor een goede overgang van de peuter- naar de basisschool en de inzet van een jeugdadviseur

Factsheet gemeente Heerlen

Het onderling delen van kennis is belangrijk binnen de netwerkaanpak van het programma Gelijke Kansen. De factsheet gemeente Heerlen helpt daarbij. Het document geeft inzicht in de stand van zaken van de kansengelijkheid in het onderwijs.

Contact

Neem contact op met regiocoördinator Peter van Moort meer informatie.