Gemeente Heerlen

Dertig gemeenten hebben een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijk je de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Heerlen.

Door brede talentontwikkeling te stimuleren en hulp en ondersteuning te bieden voor wie dat nodig heeft, werkt gemeente Heerlen hard aan het bevorderen van kansengelijkheid.

Heerlen zet actief in op de thema’s:

  • Extra onderwijs
  • Armoede en gezondheid

Wethouder Jordy Clemens (met in zijn portefeuille o.a. Onderwijs, Jeugd en Cultuur) ondertekende namens de gemeente de GKA-Agenda.

> Bekijk de GKA-Agenda van Heerlen

Interventies Heerlen

Warme overdracht

Heerlen werkt samen met verschillende organisaties. Waaronder zorginstellingen, de peuteropvang en de jeugdgezondheidszorg. Samen zetten zij zich in voor gelijke kansen in wijken met veel armoede in Heerlen.

> Lees meer over de Warme overdracht 

De Basisschool van de Toekomst

Zuid-Limburg is een regio met stevige, sociaalmaatschappelijke achterstanden. De regio kent (samen met Oost-Groningen) de laagste arbeidsparticipatie van Nederland, heeft relatief meer jongeren die gebruikmaken van jeugdhulp, is vergelijkbaar met de G4-steden als het gaat om kinderen die opgroeien in armoede en kent relatief meer mensen die laaggeletterd opgroeien. Deze achterstanden gaan van generatie op generatie over. Zuid-Limburg wil die trend doorbreken. Daarom startte onderwijsstichting MOVARE in 2015 een pilot: de Gezonde basisschool van de toekomst. Thomas Gelissen, programmamanager Programmabureau Trendbreuk Zuid-Limburgse gemeenten: “Zuid-Limburg is een broedplaats van nieuwe creatieve oplossingen om achterstanden in te lopen. De Basisschool van de toekomst is er één van.” 

> Lees meer over de Basisschool van de Toekomst

Factsheet gemeente Heerlen

Het onderling delen van kennis is belangrijk binnen de netwerkaanpak van het programma Gelijke Kansen. De factsheet gemeente Heerlen helpt daarbij. De cijfers uit het document geven richting aan de ambities, afspraken en interventies die een gemeente formuleert in de GKA-Agenda.

Contact

Neem contact op met regiocoördinator Peter van Moort meer informatie.