Gemeente Heerlen

Een groot aantal gemeenten heeft een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijk je de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Heerlen.

Door brede talentontwikkeling te stimuleren en hulp en ondersteuning te bieden voor wie dat nodig heeft, werkt gemeente Heerlen hard aan het bevorderen van kansengelijkheid.

Heerlen zet actief in op de thema’s:

  • Extra onderwijs
  • Armoede en gezondheid

Wethouder Jordy Clemens (met in zijn portefeuille o.a. Onderwijs, Jeugd en Cultuur) ondertekende namens de gemeente de GKA-Agenda.

>Bekijk de GKA-agenda van Heerlen.

Addendum 2021-2024

De Gemeente Heerlen en het Ministerie van OCW hebben eind 2021 de samenwerking binnen de Gelijke Kansen Alliantie verlengd voor de periode van 2021-2024. In een ondertekend addendum zijn aanvullende interventies en afspraken over de voortzetting en uitbreiding van de samenwerking opgenomen. Zo heeft Gemeente Heerlen de interventie 'Een soepele en succesvolle overstap van de baisschool naar het voortgezet onderwijs in parkstad door extra ondersteuning van kinderen en ouders in kwetsbare positie' toegevoegd.

Interventies Heerlen

Warme overdracht

Heerlen werkt samen met verschillende organisaties. Waaronder zorginstellingen, de peuteropvang en de jeugdgezondheidszorg. Samen zetten zij zich in voor gelijke kansen in wijken met veel armoede in Heerlen.

> Lees meer over de Warme overdracht 

De Basisschool van de Toekomst

Zuid-Limburg is een regio met stevige, sociaalmaatschappelijke achterstanden. De regio kent (samen met Oost-Groningen) de laagste arbeidsparticipatie van Nederland, heeft relatief meer jongeren die gebruikmaken van jeugdhulp, is vergelijkbaar met de G4-steden als het gaat om kinderen die opgroeien in armoede en kent relatief meer mensen die laaggeletterd opgroeien. Deze achterstanden gaan van generatie op generatie over. Zuid-Limburg wil die trend doorbreken. Daarom startte onderwijsstichting MOVARE in 2015 een pilot: de Gezonde basisschool van de toekomst. Thomas Gelissen, programmamanager Programmabureau Trendbreuk Zuid-Limburgse gemeenten: “Zuid-Limburg is een broedplaats van nieuwe creatieve oplossingen om achterstanden in te lopen. De Basisschool van de toekomst is er één van.” 

> Lees meer over de Basisschool van de Toekomst

Contact

Neem contact op met een van de regiocoördinatoren voor meer informatie.