Gemeente Sluis

Een groot aantal gemeenten heeft een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijkt u de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Sluis.

Wethouder Onderwijs Cees Liefting heeft de GKA-Agenda namens Gemeente Sluis ondertekend.

> Bekijk de GKA-Agenda van Sluis.

Via verschillende wegen zet de gemeente Sluis zich in voor optimale kansen van kinderen.

In 2017 constateerde de Taskforce Voortgezet Onderwijs, dat het zonder financiële bijdrage vanuit de overheden op dat moment niet mogelijk was om in Zeeuws-Vlaanderen een aanbod van voortgezet onderwijs te behouden, dat voldeed aan de volgende eisen/ambities:

  • Het onderwijs moet zoveel mogelijk thuisnabij georganiseerd worden;
  • Het thuisnabije aanbod moet zo breed mogelij kzijn, van vmbo tot en met gymnasium;
  • Het onderwijs moet kwalitatief hoogwaardig en aantrekkelijk zijn;
  • Het onderwijs moet duurzaam betaalbaar zijn, ook na 2029 in het dieptepunt van de krimp.

Op dit moment leveren Zeeuws-vlaamse overheden, provincie Zeeland en het rijk een financiële bijdrage aan de transitie van het Voortgzet Onderwijs ind e regio. Daarnaast leveren ze een bijdrage aan het Centrum voor Top Techniek en het Zorghuis voor de Toekomst.

Samen met onderwijs en de kinderopvang maken ze zich hard voor een betaalbaar en kwalitatief hoogwaardig aanbod van kidneropvang voor alle kinderen. Dankzij een bijdrage uit de regiodeal Zeeuws-Vlaanderen kunnen ze de startgroepen binnen de kinderopvang een aantal jaren behouden.

Contact

Neem contact op met een van onze regiocoördinatoren voor meer informatie.