Gemeente Ede

Een groot aantal gemeenten heeft een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijkt u de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Ede.

Wat staat er in de agenda?

Ede telt ruim 115.000 inwoners en kent zowel een stad als een prachtig buitengebied. Ede is een relatief jonge gemeente en telt 125.000 jongeren in de leeftijd tot 18 jaar met heel diverse achtergronden, talenten en kansen. De afgelopen tien jaar is Ede gegroeid en de verwachting is dat het aantal inwoners blijft groeien. Samen met alle partijen in Ede zet de gemeente ons iedere dag in om kinderen maximale kansen te geven.

In het Beleidsplan Jeugd en Onderwijs Gemeente Ede 2019-2022 staat dat als volgt omschreven: “Wij willen graag dat kinderen hun talenten maximaal ontwikkelen, zodat ze zich later zelfstandig kunnen redden. Sommige kinderen hebben helaas al op jonge leeftijd minder kansen. Met het consultatiebureau, de kindcentra, scholen en Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs werken we samen om alle kinderen in Ede al vanaf jonge leeftijd een gelijke, maar vooral sterke start te bieden met een diploma in de hand. We willen alle kinderen, ongeacht hun niveau, kansen bieden om zich te ontwikkelen en te ontplooien.”

> Bekijk de GKA-Agenda van Ede

De GKA-Agenda van Gemeente Ede is ondertekend door Wethouder Onderwijs Leon Meijer.

Wethouder Leon Meijer van gemeente Ede

Interview met wethouder Leon Meijer

De reden dat gemeente Ede zich heeft aangesloten bij de Gelijke Kansen Alliantie (GKA) is helder. Wethouder Leon Meijer: “We zijn al op verschillende terreinen bezig met gelijke kansen. Vaak gebeurt dat indirect, bijvoorbeeld met aandacht voor voor- en vroegschoolse educatie, voor gezonde voeding en voor een kansrijke start.” Hoewel Ede al maatregelen neemt om kansengelijkheid te bevorderen, is het niet altijd makkelijk om de doelgroep te bereiken.

> Lees het interview met de wethouder

Contact

Neem contact op met een van de regiocoördinatoren voor meer informatie.