Gemeente Smallingerland

Een groot aantal gemeenten hebben een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijkt u de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Smallingerland.

> Bekijk de GKA-Agenda van Smallingerland

De gemeente Smallingerland heeft aandacht voor de doorgaande lijn. Deelname aan de VVE wordt gestimuleerd en de peuteropvang en kinderopvang zorgen voor een warme overdracht naar de basisscholen. In de wijk De Wiken, een wijk met een relatief grote groep kinderen die opgroeien in een gezin met een lage SES, is een samenwerking gestart met de beide basisscholen.

Contact

Neem contact op met een van onze regiocoördinatoren voor meer informatie.