Gemeente Smallingerland

Een groot aantal gemeenten heeft een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijkt u de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Smallingerland.

Wethouder Onderwijs Pieter van der Zwan heeft de GKA-Agenda namens Gemeente Smallingerland ondertekend.

> Bekijk de GKA-Agenda van Smallingerland

De gemeente Smallingerland heeft aandacht voor de doorgaande lijn. Deelname aan de VVE wordt gestimuleerd en de peuteropvang en kinderopvang zorgen voor een warme overdracht naar de basisscholen. In de wijk De Wiken, een wijk met een relatief grote groep kinderen die opgroeien in een gezin met een lage SES, is een samenwerking gestart met de beide basisscholen, de jeugdgezondheidszorg van de GGD, Carins, Kinderwoud en Oink! om een groei-team op te richten. Het doel van het groei-team is het bieden van een veilige en gezonde schoolomgeving waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en ontplooien. De lokale beleidsagenda onderwijs en jeugd is in ontwikkeling en heeft specifiek aandacht voor kansengelijkheid.

Samen met het vo, mbo en rmc wordt momenteel een start gemaakt met het Activeringscentrum. Een voorziening die aantrekkelijk, inspirerend en laagdrempelig is voor jongeren met een afstand tot onderwijs en werk. Jongeren hebben hier de ruimte om elkaar in een ongedwongen sfeer te ontmoeten en maken van daaruit makkelijker de stap naar de ondersteuning die de verschillende professionals in eht activeringscentrum aanbieden. Dit gaat om activiteiten op het gebied van studie- en werknemersvaardigheden, praktijkvaktrainingen en vrijetijdsbesteding. Tevens maakt de gemeente samen met de onderwijs- en maatschappelijke partners één keer in het halfjaar in het LEJA afspraken over samenwerking rond de kansen en ondersteuning van de opgroeiende inwoners van de gemeente Smallingerland. De onderlinge lokale beleidsagena is in ontwikkeling en heeft specifiek aandacht voor kansengelijkheid. In de toekomst wil de gemeente een evenwichtig beleid voor kansengelijkheid vormgeven dat zich op alle leeftijden en leerniveaus richt.

Contact

Neem contact op met een van onze regiocoördinatoren voor meer informatie.