Community Urban Education

Hoe kunnen leraren en docenten zo goed mogelijk geëquipeerd worden in het effectief lesgeven in een grootstedelijke context? Dat is de vraag die een tiental (PO-, VO- en MBO-)scholen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Tilburg in samenwerking met de Gelijke Kansen Alliantie (GKA) al in 2016 formuleerden. De hedendaagse opdracht van de leraar en docent in een grootstedelijke omgeving is immers veelzijdig en vraagt om een aangepast repertoire. Concreet is het doel iedere leraar optimaal te laten functioneren in een steeds veranderende, diverse samenleving.

Het aantal scholen met dezelfde vraag groeit en inmiddels hebben 30 scholen uit de vier genoemde steden zich in samenwerking met de GKA van het ministerie van OCW verenigd in de Community Urban Education. De deelnemende scholen vindt u terug op deze pagina en in de speciale CUE-bundel.

Wat er gebeurt in de community

In de community werken zowel tien pioniersscholen als nieuwe scholen samen aan enerzijds kennisopbouw en -deling met betrekking tot het lesgeven in een grootstedelijke omgeving, en anderzijds een grootschalig professionaliseringstraject middels het programma de Transformatieve School. In dit traject zullen gedurende twee schooljaren ruim 1.500 leraren en docenten een intensief professionaliseringstraject volgen. Daarnaast is deze aanpak gekoppeld aan onderzoekstrajecten met twee universiteiten (EUR, VU). Deze zullen een systematisch interdisciplinair onderzoek uitvoeren om te begrijpen welke specifieke mechanismen ten grondslag liggen aan gelijkheid van onderwijs in stedelijke contexten.

Minister Slob over de Community Urban Education

Bekijk onderstaande video voor de boodschap van minister Slob.

Nieuws