Professionalisering

Niet alleen leerlingen, ook leraren moeten zich blijven ontwikkelen. Het thema Professionalisering moedigt deze ontwikkeling aan. Door training en coaching verbeteren leraren hun manier van lesgeven. Zo kunnen ze hun aanpak afstemmen op de groep en worden hun lessen effectiever.

Onderzoek

Zowel voor ervaren als beginnende docenten is het belangrijk om zich te blijven ontwikkelingen. Er zijn verschillende onderzoeken die laten zien dat Professionalisering nodig is én werkt. 

Transformatieve Schoolmethode

Lesgeven is op iedere school en stad anders. Het is belangrijk dat een leraar zijn of haar aanpak afstemt op de normen, waarden en culturen van een groep. Doe je dit niet, dan ontstaan er spanningen tussen de leraar en leerlingen. Dat blijkt uit onderzoek van El Hadioui.

Leerlingen hebben moeite met schakelen tussen de verschillende culturen waar ze in opgroeien. Voor leraren is het in zo’n geval moeilijk om orde te houden in de klas. 

De Transformatieve Schoolmethode helpt leraren hiermee om te gaan. Tegelijk verbeteren daardoor de schoolprestaties van de leerlingen. Zo hebben zij meer ruimte om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. Scholen die onderdeel zijn van de Community Urban Education passen deze methode toe.

Wat houdt de methode in?

In de animatievideo hieronder leggen we in het kort uit wat de Tranformatieve Schoolmethode precies is. 

Coaching van leraren

Beginnende leraren moeten ontdekken hoe lesgeven er in de praktijk aan toe gaat. De coaching van beginnende leraren zorgt voor betere resultaten van leerlingen, blijkt uit onderzoek van Bolhaar, Houkes-Hommes en Van der Ven (2018). Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat de communicatie tussen leraren en leerlingen beter wordt als zij elkaar verbeterpunten geven. De ontwikkeling van leraar en leerling gaat dus goed samen.

Beleid

De volgende beleidsmaatregelen richten zich op het thema Professionalisering: 

Vrijroosteren

De overheid heeft geld beschikbaar gesteld om leraren vrij te roosteren. Deze extra tijd geeft leraren de ruimte om trainingen te volgen die hun lesgeven verbetert.

Professionalisering en gemeenten

Aan dit thema wordt extra aandacht besteed binnen de volgende gemeenten: