‘Je wilt dat ieder kind zich succesvol voelt’

Basisschool Don Sarto ligt in de wijk Broekhoven in Tilburg met ongeveer 170 leerlingen en een team met 25 medewerkers. “Sommige docenten geven les aan een derde generatie wijkbewoners. Mensen uit de wijk blijven hier vaak wonen en zo komt de volgende generatie ook weer bij ons op school", vertelt directeur Nikkie van Groenendaal.

Wat voor school is Don Sarto?

"De kinderen groeien op in gezinnen met een lagere sociaaleconomische status. Onze leerlingen zijn een afspiegeling van een superdiverse samenleving. Deze diversiteit is terug te zien in opleidingsniveau van ouders, de opvoedingsstijl, betrokkenheid en het land van herkomst van ouders en kinderen.  Een gemêleerde groep dus."

Portet Nikkie van Groenendaal
Beeld: ©Programma Gelijke Kansen
Directeur Nikkie van Groenendaal

Welke uitdagingen spelen er?

“Je weet niet wat een leerling thuis al heeft meegemaakt voordat hij of zij door de deuren van de school wandelt. Het is essentieel dat je begrip hebt voor de thuissituatie. Neem bijvoorbeeld de regel dat je niet mag slaan. Die is verwarrend voor een kind bij wie thuis wordt gezegd dat hij voor zichzelf moet opkomen en anders alsnog een pak op zijn broek krijgt. Hierdoor ontstaat er een mismatch binnen de sociale codes tussen thuis en school. Hoe houd je de balans in de klas goed? Hoe zorg je dat wanneer een kind moeite heeft met de rekenles voldoende zelfvertrouwen heeft om door te zetten in plaats van vervelend gedrag te gaan vertonen? Hoe zorg je dat ieder kind zich succesvol voelt?”

Waarom sluiten jullie aan bij de Community Urban Education?

“Het inspireert om met andere mensen uit andere regio’s te praten die tegen dezelfde uitdagingen aanlopen. Laten we de goede dingen met elkaar delen en gebruiken, aangepast naar de eigen schoolomgeving. Wanneer je samen nadenkt kom je tot nieuwe inzichten.”

Waar staan jullie nu?

“De bovenbouw,  groep 6, 7 en 8, zijn twee jaar geleden gestart met de Transformatieve School. We hebben de masterclasses, lesbezoeken en collegiale lesbezoeken gedaan. Tijdens de collegiale lesbezoeken hebben we elkaars kwaliteiten kunnen zien. En met dank aan de feedback blijven we onszelf verbeteren. Als team en als individu. We hebben de verdiepingsfase afgerond waarbij ikzelf, een intern begeleider en een docent hebben geleerd om het transformatief handelen te observeren.”

Wat zijn uw toekomstverwachtingen?

“Ik wil dat iedereen een groter geloof ontwikkelt in het eigen kunnen. Dat geldt voor onze leerlingen, maar dus ook voor de collega’s. Het is mooi om te zien dat onze docenten al veel goed doen. Dat ze aanvoelen wanneer kinderen iets extra’s nodig hebben. Dan kan iets heel kleins zijn, de knipoog ‘ik heb je gezien’ bij binnenkomst, of de arm op de schouder tijdens een moeilijke les die zegt ‘ik ben er voor je’. Maar het maakt een groot verschil. Ik geloof in de Transformatieve School en hoop dat meer Tilburgse scholen erbij aanhaken.”

Interieur basisschool Don Sarto
Beeld: ©Programma Gelijke Kansen