‘Waarom haken leerlingen af die het gymnasium cognitief wél aankunnen?’

Het 4e Gymnasium is een klein en jong gymnasium in de wijk Houthavens in Amsterdam, met ongeveer 800 leerlingen en 60 medewerkers. Directeur Jeroen Bergamin vertelt waarom de school onderdeel is van de Community Urban Education (CUE).  

Wat voor school is Het 4e Gymnasium?

"Onze leerlingen komen uit Amsterdam en de dorpen er omheen. Veel van hen komen uit West of het centrum. Ons doel om een afspiegeling te zijn van de maatschappij hebben we nog niet bereikt. Het percentage leerlingen met een niet-Westerse achtergrond is lager dan we zouden willen. We hopen dat onze huidige groei in diversiteit voorbeelden oplevert voor leerlingen in de toekomst. Dat het van mond tot mond gaat. Ook onze docenten zouden een meer multiculturele achtergrond mogen hebben. Daar is aandacht voor.”

Portret Jeroen Bergamin
Beeld: ©Programma Gelijke Kansen
Directeur Jeroen Bergamin

Welke uitdagingen spelen er?

“Hoe zorgen we ervoor dat onze leerlingpopulatie diverser wordt? Ten eerste gaat het om het binnenboord houden van leerlingen. Want terwijl de instroom stijgt, zien we een grotere uitstroom van leerlingen met een meer diverse achtergrond. Cognitief kunnen zij het gymnasium aan, waarom lukt het dan niet? Hoe kunnen wij hen beter begeleiden? Docenten die al twintig jaar lesgeven zien dat het opeens niet meer lukt. Ze doen het niet fout, maar moeten omgaan met de huidige veranderingen.”

Waarom sluiten jullie aan bij de Community Urban Education?

“Het is fijn dat de community er is, ook al heb ik er nog weinig gebruik van gemaakt. Lesgeven in een grootstedelijke context beperkt zich niet alleen tot onze school, het is een landelijke uitdaging. Samen hebben we een groter effect op het vergroten van gelijke kansen.”

Waar staan jullie nu?

“Het Mundus College valt onder hetzelfde bestuur als Het 4e Gymnasium, via hen leerden wij over de Transformatieve School. Twee jaar geleden zocht Iliass El Hadioui nog een gymnasium voor zijn ondersteunende wetenschappelijke onderzoek. Wij haakten graag aan. Inmiddels hebben we de masterclasses gevolgd en zijn we bezig met de 2D-fase van intercollegiaal lesbezoek. Alle docenten doen mee. Het onderwijsondersteunend personeel volgt ook scholing, al is het apart omdat zij andere vragen hebben. Dit is een missie van iedereen, van docent tot administratief medewerker.”

Wat zijn je toekomstverwachtingen?

“We hebben lang geworsteld hoe we onze diversiteitsmissie in de praktijk konden brengen. De Transformatieve School maakt het mogelijk en daarom zijn we zeer enthousiast. Ik verwacht dat we onze collective efficacy kunnen verbeteren. In de klas is de docent de baas, er buiten wij allemaal. Beginnende docenten laten we minder zwemmen door duidelijkere afspraken. Het is een omslag om te beseffen dat kinderen zich gezien moeten voelen om te veranderen. Je moet hen niet buitensluiten, dat versterkt juist het gedrag.”

Interieur 4e Gymnasium
Beeld: ©Programma Gelijke Kansen