‘Zelfs als ik goede intenties heb, kan iets anders overkomen dan ik bedoel’

Het Vossius Gymnasium staat voor presteren en leren met plezier. Het Vossius Gymnasium is gevestigd in Amsterdam Oud-Zuid en bestaat uit ongeveer 830 leerlingen en een team van 60 docenten. Directeur Sita Remesar vertelt waarom de school onderdeel is van de Community Urban Education (CUE).  

Wat voor school is het Vossius Gymnasium?

“Het Vossius Gymnasium bestaat ruim 90 jaar en is een openbare categoriale school voor kinderen die van een uitdaging houden. We combineren traditioneel en vernieuwend onderwijs. De populatie docenten en leerlingen is weinig divers. Het bestaat voornamelijk uit kinderen van hoogopgeleide ouders. Een klein deel van hen is Westerse of niet-Westerse allochtoon.”

Portret Sita Remesar
Beeld: ©Programma Gelijke Kansen
Directeur Sita Remesar

Welke uitdagingen spelen er?

“Door het invoeren van ‘matching en loting’ in Amsterdam groeit de diversiteit op onze school inmiddels. Ik vind het belangrijk dat het Vossius Gymnasium ook voor deze kinderen een passende school is. En dat toekomstige leerlingen zichzelf meer gaan herkennen in onze populatie. Onze school vertegenwoordigt een klein laagje van de bevolking. Terwijl deze leerlingen in de toekomst sleutelposities in de samenleving innemen. Bovendien is het belangrijk dat ook gymnasia deelnemen aan het onderzoek. Veel van onze leerlingen zijn succesvol, hoe komt dat? Hoe ontwikkelen zij self efficacy?”

Waarom sluiten jullie aan bij de Community Urban Education?

“Dat wij ons hebben aangesloten bij de Community en zijn gestart met de transformatieve school, komt door onze zelfbewuste leerlingen. Want het waren leerlingen met een niet-Westerse achtergrond die tijdens zogenaamde socratische dialogen durfden aan te geven dat zij zich buitengesloten voelden door een docent. Tijdens een studiedag bleek dat een groep docenten hiermee aan de slag wilde: hoe word ik me bewust van hoe ik communiceer? Want zelfs als ik goede intenties heb, kan iets anders overkomen dan ik bedoel.”

Waar staan jullie nu?

“Op dit moment hebben twintig docenten de masterclasses en de lesbezoeken achter de rug. Nu is het tijd om de bevindingen te delen met de groep, alleen moet dat wachten vanwege de coronacrisis. De eerste reacties zijn positief. Het geeft inzicht: dat je bijvoorbeeld dat ene meisje dat altijd het antwoord weet vaak juist wel of juist niet de beurt geeft. Hoe communiceer je met haar zodat zij zich ook onderdeel van de groep voelt?”

Wat zijn je toekomstverwachtingen?

“Ik verwacht dat we dankzij de Transformatieve School in de loop der jaren een effect zien in hoe docenten met álle leerlingen communiceren. En ik denk dat wij andere scholen kunnen helpen in hoe je docenten motiveert tijdens een ontwikkelproces en hoe je met leerlingen een socratische dialoog voert. Dat delen we graag binnen de community.”