Communities

Scholen en onderwijsinstellingen met specifieke uitdagingen worden gestimuleerd om met elkaar communities te vormen. Zij worden uitgenodigd om zich rond één van de elf thema’s te verenigen om kennis te ontwikkelen en te delen.

Binnen de communities komen schoolleiders, teamleiders en leraren uit alle onderwijssectoren en uit heel het land op vaste basis (virtueel) bij elkaar en helpen zij elkaar met het verwezenlijken van doelen, verwachtingen en activiteiten. Al actieve en nieuwe scholen leren nog meer van elkaar en scholen die zich in de toekomst willen aansluiten kunnen dit vrij gemakkelijk doen en profiteren meteen van het netwerk en de geleerde lessen. Het is een efficiënte manier om kennis, middelen en menskracht te bundelen, waardoor er nog beter onderzoek kan plaatsvinden. De communities hebben een lange levensduur. Het idee is dat iedere community met of zonder rol van de rijksoverheid over tien jaar nog steeds een plek is waar kennis over thema’s wordt gedeeld en ontwikkeld.