‘We wilden speelser omgaan met de straatcultuur’

Het Edith Stein College is een school voor mavo, havo, vwo en isk in de wijk centrum 2005, met ongeveer 1.000 leerlingen en een team van 110 medewerkers. Directeur Gert Jan Kloos vertelt waarom de school onderdeel is van de Community Urban Education (CUE).  

Wat voor school is het Edith Stein College?

“Wij zijn een internationale school die 105 jaar geleden ontstond als rooms-katholieke meisjesschool. In de jaren 60 werden jongens toegelaten. Midden jaren 80 verkleurde de school. Bijna al onze leerlingen hebben een niet-Nederlandse achtergrond. Van hen leeft zo’n 40% op of onder de armoedegrens. De school staat om de hoek van het Binnenhof, achter het chique Lange Voorhout. De leerlingen komen vanuit andere delen van de stad, met name achterstandswijken als de Schilderswijk, Laak en Stationskwartier. Ze kiezen bewust voor ons vanwege onze goede naam, de belofte dat je bij ons kunt klimmen op de schoolladder. Ons docentencorps is ook divers, zo’n 40% heeft een niet-Westerse afkomst.”

Portret Gert Jan Kloos
Beeld: ©Programma Gelijke Kansen
Directeur Gert Jan Kloos

Welke uitdagingen spelen er?

“Ons onderwijs was traditioneel. Zo werken we bijvoorbeeld veel in een busopstelling. We waren toe aan vernieuwing om meer in te spelen op de behoeften van individuele leerlingen. Ons pedagogisch klimaat was ook toe aan verbetering. De verschillende niveaus hanteerden andere regels, wat lastig was voor docenten. We hadden één normatief kader nodig. Ook zag je in gedrag en taalgebruik dat de straatcultuur de klas binnenkwam. Zeer regelmatig belandden leerlingen op de gang. Hoe kunnen we speelser omgaan met die straatcultuur? Hoe kunnen we deze kinderen weer zien als gewoon pubers met een bepaalde behoefte?”

Waarom sluiten jullie aan bij de Community Urban Education?

“Met andere Haagse scholen vormen we al het platform Urban Education 070. Iedere acht weken ontvangt een van de scholen de andere deelnemers voor een bijeenkomst. Wij hebben de wijsheid niet in pacht, daarom is het goed om te delen. Op landelijk niveau willen we graag aanhaken. Omdat je dezelfde mindset hebt, is het mogelijk om je snel kwetsbaar op te stellen, ook bij een concurrent.”

Waar staan jullie nu?

“We zijn op teamniveau door de wasstraat van de Transformatieve School-methode gegaan. Anderhalf jaar geleden zijn we gestart met de afdeling middenbouw, bij ons 3 havo/vwo en 3/4 mavo. Daarna is de bovenbouw havo/vwo aan de beurt geweest. Zojuist hebben de eerste en tweede klassen, wij werken met een verlengd brugjaar, en de afdeling isk de masterclasses afgerond. Ons doel is dat na het schooljaar 2020/2021 alle teams en het onderwijsondersteunend personeel de Transformatieve Schoolmethode gevolgd hebben. Als schoolleider leer ik ook transformatief handelen. Het normatief kader bespreken we eerst in subgroepen en daarna met het hele team. Het gaat vaak mis in de interpretatie van regels. Inmiddels hoor ik de taal van de transformatieve schoolmethode door het gebouw heen. Dat is goed, want het betekent dat we er met elkaar mee bezig zijn.”

Wat zijn uw toekomstverwachtingen?

“Het gedachtegoed van de Transformatieve School-methode staat opgetekend in ons schoolplan dat tot 2023 loopt. Ook in het nieuwe schoolplan krijgt het een plek. We gaan hiermee verder tot de cultuurverandering een feit is.”

Entree van Edith Stein College
Beeld: ©Programma Gelijke Kansen