‘Meer rust in de klas en minder escalaties’

Het Rijswijks Lyceum vormt samen met het Van Vredenburch College brede scholengemeenschap voor vmbo, havo, atheneum, gymnasium op de rand van Rijswijk en Den Haag, met ongeveer 1450 leerlingen en een team van 130 docenten. Directeur Jeroen Bos vertelt waarom de school onderdeel is van de Community Urban Education (CUE).  

Wat voor school zijn het Rijswijks Lyceum en Van Vredenburch College?

“Samen vormen we de enige brede scholengemeenschap in de regio. Het lyceum bestaat ruim zestig jaar, het Van Vredenburch College is in de jaren 90 opgericht. We zijn een Haagse School; 95% van onze leerlingen komt uit de stad. De meesten wonen in aandachtswijken zoals de Schilderswijk, Transvaal en Den Haag Zuidwest. Ze hebben te maken met sociaaleconomisch uitdagingen en hebben een diverse culturele achtergrond. Onze docentpopulatie was vroeger minder divers, al is dat de afgelopen jaren verbeterd. Dat is belangrijk, want de kracht van diversiteit is dat je als team zaken vanuit verschillende perspectieven kan bekijken.”

Portret Jeroen Bos
Beeld: ©Programma Gelijke Kansen
Directeur Jeroen Bos

Welke uitdagingen spelen er?

“Zes jaar geleden merkten we dat de straatcultuur de school binnen sijpelde. Jongens vertoonde machogedrag in de klas waarbij de gemoederen hoog konden oplopen. We zochten naar een andere benadering om escalatie te voorkomen en een goed pedagogisch klimaat in de klas te behouden.”

Waarom sluiten jullie aan bij de Community Urban Education?

“Samen met andere Haagse scholen in het primair en voortgezet onderwijs, en sinds kort ook het mbo, richtten we al het platform Urban Education 070 op. Het is goed om onderling ervaringen te delen binnen én buiten je school. Hoe gaan anderen bijvoorbeeld om met taalbeleid en ouderbetrokkenheid? Je leert van elkaar, met als gezamenlijk doel om deze jongeren betere kansen te bieden. Het is mooi dat dit nu ook in de landelijke Community Urban Education wordt gedaan.”

Waar staan jullie nu?

“We hebben behoorlijke stappen gezet. In de afgelopen vier jaar zijn onze docenten allemaal geschoold in de Transformatieve School. We merken dat er meer rust in de klas is en er minder escalaties zijn. Medewerkers begrijpen elkaar beter omdat we dezelfde woorden gebruiken, zoals tipping points en spelgevoel. Docenten werken makkelijker en beter samen. Inmiddels zijn we bezig met verdieping en het scholen van nieuwe docenten. Want het is iets wat voortdurende aandacht behoeft. Je merkt dat wanneer er bijvoorbeeld veel vervangingen zijn, dat dit meteen effect heeft op de lessen en het pedagogisch klimaat. Borging van de Transformatieve Schoolmethode is daarom belangrijk.”

Wat zijn uw toekomstverwachtingen?

“Onze leerlingen beschikken over capaciteiten en ambities, maar hebben meer hobbels in hun weg naar succes. Het is het waard om te investeren in hen. Ik verwacht dat we in de toekomst structureel aandacht moeten blijven geven aan de transformatieve werkwijze. Daarnaast hoop ik dat de Community Urban Education blijvend kan bijdragen aan de discussie over kansengelijkheid en onderwijs in een grootstedelijke context. Deze onderwerpen verdienen een plek op de politieke agenda, zolang dat nodig is.”

Gekleurd glas in lood in het gebouw van Rijswijks Lyceum
Beeld: ©Programma Gelijke Kansen