‘Het helpt niet om straatgedrag op school de kop in te drukken’

Basisschool de Mariaschool ligt in Rotterdam in het gebied Delfshaven tussen de wijken Spangen en Bospolder, met ongeveer 200 leerlingen en een team met 23 docenten. Directeur Judith van Wijngaarden vertelt waarom de school onderdeel is van de Community Urban Education (CUE).  

Wat voor school is de Mariaschool?

“De Mariaschool bestaat sinds 1927. We werken met units van minimaal twee leerjaargroepen en dus niet met een leerstofjaarklassensysteem. In de jaren 60 en 70 kwamen er veel migranten in de wijken wonen en veranderde de leerling populatie van de school. De achtergrond van de docenten is enigszins divers, maar niet zo divers als die van de leerlingen.”

Portret Judith van Wijngaarden
Beeld: ©Programma Gelijke Kansen
Directeur Judith van Wijngaarden

Welke uitdagingen spelen er?

“Veerkrachtige leerlingen die zelf keuzes kunnen maken, met dat doel neemt de Mariaschool deel aan de transformatieve school. De reden dat we juist voor deze aanpak kozen is vanwege de sociologische, wetenschappelijke onderbouwing. Je moet niet alleen naar leerresultaten kijken, maar naar de hele gemeenschap. Ondanks dat we al goede dingen doen op het gebied van burgerschap, blijft de belemmering van de driehoek tussen thuis, school en omgeving. Straatgedrag op school is een terugkerend fenomeen, het helpt niet om het de kop in te drukken. Beter kun je het benoemen en kinderen bewust maken de keuzes die ze zelf kunnen maken. Zo creëer je gelijke kansen.”

Waarom sluiten jullie aan bij de Community Urban Education?

“We hebben ons aangesloten omdat we grote ambities hebben en die alleen gezamenlijk kunnen behalen. Ik wil onze deelname aan de community gebruiken voor kennisdeling over lesgeven in een grootstedelijke context in de breedste zin van het woord.”

Waar staan jullie nu?

“In september 2019 zijn de docenten van onze unit 3 en 4, dat zijn de groepen 5, 6, 7 en 8, gestart met de Transformatieve School. Binnen de units zien leerkrachten elkaar continu aan het werk en geven ze feedback. Onze school is ruim vijf jaar geleden gestart met de aanpak van Stichting Leerkracht. Een traject dat bestaat uit het opbouwen van een team, collegiaal lesbezoek en feedback geven. Om die reden hebben we de eerste fase van de Transformatieve School overgeslagen. De coaches geven overigens hele mooie spiegels. Hoe reageer je? Wanneer grijp je wel en niet in? Zo word je je daarvan bewust. Onze leerkrachten willen graag leren en zijn enthousiast. Zowel in de coulissen als op het podium is de ruimte voor meesterschap groot bij ons. Dat is iets waar wij andere scholen bij kunnen helpen door onze ervaring te delen.”

Wat zijn je toekomstverwachtingen?

“Ik ben ervan overtuigd dat onze leerlingen het beter doen wanneer er geen vroeg selectie is. Als ze nog wat langer op onze school blijven, verwacht ik dat ze op een hoger niveau uit kunnen stromen. Daarom wil ik een unit toevoegen aan onze school voor kinderen tot 14 à 15 jaar. Ik wil docenten uitwisselen met het voortgezet onderwijs en zo meer uit de kinderen halen.”

Omgeving van de Mariaschool
Beeld: ©Programma Gelijke Kansen