‘Om leerlingen te motiveren spreken we hen aan op hun zelfstandigheid’

Het Marnix Gymnasium is gevestigd in Rotterdam-West, met ongeveer 600 leerlingen en 65 medewerkers.  Directeur Leezan van Wijk vertelt waarom de school onderdeel is van de Community Urban Education (CUE).  

Wat voor school is het Marnix Gymnasium?

“In het  centrum van Rotterdam is de schooldichtheid groot. Onze leerlingen zijn een mengelmoes van afkomsten. Ze komen onder meer uit verschillende wijken in de buurt van de school en uit de regio Rotterdam. Hun thuissituatie is zeer divers. We streven ernaar dat die diversiteit nog meer terugkomt in de docentenpopulatie. Belangrijk, want: practise what you preach. We zíjn onze omgeving, onze medewerkers weten wat er speelt.”

Portret Leezan van Wijk
Beeld: ©Programma Gelijke Kansen
Directeur Leezan van Wijk

Welke uitdagingen spelen er?

“Een aantal jaar geleden zagen we steeds meer leerlingen op het Marnix met een biculturele achtergrond. Dit vroeg om een andere didactische en pedagogische aanpak van ons als team. We stelden onszelf de vraag hoe wij kunnen inspelen op de verschillen die onze leerlingen thuis, in hun omgeving en op school ervaren. Leerlingen raakten minder intrinsiek gemotiveerd. Gymnasiasten zoeken uitdaging, het risico is dat ze gaan onderpresteren. Hoe kunnen docenten ervoor zorgen dat ze zich optimaal ontwikkelen? Onze school staat bekend om het hoge niveau van onderwijs. Die ambitie willen we blijven waarmaken.”

Waarom sluiten jullie aan bij de Community Urban Education?

“Als een van de eerste scholen die aan de slag ging met de transformatieve schoolmethode is het Marnix penvoerder van de community. Ik ben extra geïnteresseerd in hoe andere gymnasia in grootstedelijke context het doen, vooral hóe zij zaken aanpakken. Het platform geeft inspiratie, het idee ‘zie je wel dat het kan’. We zijn vaak zo gericht op onze eigen schoolwereld, de community geeft ons een bredere scope.”

Waar staan jullie nu?

“Zo’n vier jaar geleden startte het Marnix Gymnasium onder begeleiding van Iliass el Hadioui als één van de pilotscholen met de Transformatieve School-methode. Ik ben sinds 1 maart 2020 rector en ben blij met al het werk dat in de afgelopen jaren is verzet. Leerlingen zijn aangesproken op hun zelfstandigheid. Ze maken zelf een plan van aanpak en zijn eigenaar van hun eigen proces. Dat plan bespreken ze in een driehoeksgesprek met hun mentor en ouders. Dat maakt verschil. Inmiddels zijn alle docenten basisbekwaam en zijn we bezig met de verdiepingsmodule van de transformatieve schoolmethode.”  

Wat zijn je toekomstverwachtingen?

“In deze fase komen de écht leuke vragen omdat we de diepte ingaan. Bijvoorbeeld hoe je leerlingen in de derde klas gemotiveerd houdt of hoe we de gymnasiast die niet altijd over het taalkapitaal beschikt om lange instructies te volgen, in de klas beter kunnen bedienen. Daarnaast geven we de Transformatieve School-methode een prominente plek in ons schoolplan. Het komende schooljaar willen we meer intercollegiaal lesbezoek mogelijk maken, zodat de thematiek onderwerp van gesprek blijft.”

Interieur Marnix Gymnasium
Beeld: ©Programma Gelijke Kansen